PLA LOCAL JOVENTUT - TORTOSA (2016-2019)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PLA LOCAL JOVENTUT - TORTOSA (2016-2019) by Mind Map: PLA LOCAL JOVENTUT - TORTOSA (2016-2019)

1. Eix 1: EDUCACIÓ I ENSENYAMENT

2. Eix 2: OCUPACIÓ I TREBALL

2.1. Divisió de grups

2.2. Relacions de poder

2.2.1. Consens social

2.2.2. Causes migració

2.3. Opressió

2.4. Privilegis

3. Eix 3: HABITATGE

4. PROPOSTES punts forts, oportunitats, recursos actius

5. Eix 4: SALUT

5.1. Conductes de risc

5.1.1. Cessió a la pressió grupal

5.1.1.1. Estat personal deficitari

5.1.1.1.1. Baixa autoestima

5.1.2. Informació deficitària

5.1.2.1. Pressió social

5.1.2.1.1. Cicle vital: Adolescència Experimentació

5.1.2.2. sentit de la pertinença al grup

5.2. Estat personal deficitari

5.2.1. Baixa autoestima

5.2.1.1. Baixa resiliència

5.2.2. Malestar emocional

5.2.3. Mala gestió de les emocions

5.2.4. Xarxa de suport feble

5.2.5. Dèficit en habilitats socials (HHSS)

5.2.6. Malestar emocional

5.2.7. Mala gestió de les emocions

5.2.8. Xarxa de suport feble

5.2.9. Dèficit en habilitats socials (HHSS)

5.3. Consum de substàncies

5.3.1. Disponibilitat de la substància

5.3.1.1. Beneficis econòmics

5.3.1.2. Lleis

5.3.2. Informació deficitària

5.3.2.1. Pressió social

5.3.2.1.1. Cicle vital: Adolescència Experimentació

5.3.2.2. Grup de pertinença

5.3.2.3. Avaluació de riscos

5.3.3. Cessió a la pressió grupal

6. Eix 6: PARTICIPACIÓ

7. Eix 7: CULTURA I OCI

8. Eix 5: COHESIÓ SOCIAL

8.1. CAUSES

8.1.1. CAUSES Per què pensem que passa, a què és degut

8.2. CONSEQÜENCIES

9. REPTES Problemàtiques, dificultats, obstacles, febleses