SUMBANGAN MALAYSIA DALAM OIC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SUMBANGAN MALAYSIA DALAM OIC by Mind Map: SUMBANGAN MALAYSIA DALAM OIC

1. Malaysia menyokong hak rakyat Palestin untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk sebuah negara yang merdeka dan berdaulat dan memperjuangkan penyerahan tanah Arab yang diduduki oleh Israel.

2. Malaysia dalam sidang pertemuannya bersama pemimpin-pemimpin negara islam(oic) telah menyuarakan banyak persoalan seperti peranannya dalam menegaskan persoalan politik ini memberikan kesan untuk menangani permasahalahan tersebut.

3. Melibatkan pencarian maklumat mengenai sumbangan Malaysia dalam pertubuhan persidangan islam dan negara-negara OIC yang terlibat.

4. Negara kita telah memainkan peranan aktif dalam usaha perantaraan bagi menyelesaikan konfliks Iran-Iraq melalui OIC.