Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

CIRCULATIE IN ALEPH by Mind Map: CIRCULATIE IN ALEPH
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

CIRCULATIE IN ALEPH

externe mogen wel kopies nemen (betalend) maar niets ontlenen

Externe klanten : niet in aleph

overheden

Studenten

Burgers

= registratie

van de uit te lenen werken

van gebruiker = onze klant

met uitleentermijnen

op te schrijven op kaartje

wie is klant ?

volksvertegenwoordiger

vzw oud leden

fractielid

parlementair medewerker

stagair

collega's en van het AS

ppi's

Bib van de Kamer

IBL aangeslotenen

PROCEDURE NIEUWE GEBRUIKER

registratieformulier invullen

invoer in aleph van alle gegevens

aanmaak van lezerskaart : groen, blauw of rood

opsturen van de lezerskaart met folder informatheek

begin van zittingsjaar nieuwe leden met brief van directeur

blauwe lezerskaart : fracties

groene lezerskaart : AS en ppi's

rode lezerskaart : volksvertegenwoordiger

Uitleentermijn

periodieken of naslagwerken : 3 dagen

boek : 3 weken

toekomst / visie/uitdaging

Uitleenbeleid

Wat na 4e herinnering ?

Lost books opsporen en aanrekenen ?

Aanpassing folder ?

PROCEDURE VAN HERINNEREN

Via Taskmanager in aleph

vlprappel0 = 1e herinnering

vlprappel1 = 2e herinnering

vlprappel2 = 3e herinnering, wordt afgeprint

vlprappel3 = laatste (4e) herinnering, wordt afgeprint

Via mail : bij GRO of aan de balie

Bij derde herinnering : eventueel verlengen of aandringen op terugkeer van de werken

Bij vierde herinnering : zelf bellen, klantvriendelijk optreden

Bij niet terugbrengen na veelvuldig herhalen : eventueel klant blokkeren (loan notes)

Probleemtoestanden

klant beweert boek te hebben teruggebracht : claimed returned zetten in aleph

boek is verloren : lost zetten in aleph

klant brengt boeken niet terug : blokkeren en eventueel factuur aanrekenen