Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Sosiaalinen media oppilaitoksen sisäisessä kehittämisessä by Mind Map: Sosiaalinen media oppilaitoksen  sisäisessä kehittämisessä
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Sosiaalinen media oppilaitoksen sisäisessä kehittämisessä

Ajatuksena oppilaitos virtuaalisena yhteisönä

Yhteisö muodostuu yhteistyön kautta, jaettu tavoite ja toiminta

OPPIVA organisaatio

Alueelliset verkkoyhteisöt

Tiedon jakaminen

Yammer, Podio yms.

Blogit

Tiedon yhteisöllinen tuottaminen ja säilyttäminen

Wikit

Google Docs

Mitä verkosta saadaan?

Luentoesitykset

Asiantuntijoiden kirjoitukset

Sometu ja muut verkostot

PLN opettajan oppimisen tukena, esim. Twitter

Rehtorien blogit linkittyvät keskenään

http://www.slideshare.net/EijaKalliala/sosiaalinen-media-koulussa

TVT opetuskäytössä FB-ryhmä http://www.facebook.com/groups/237930856866/

Toimintatapojen muuttaminen

Pieniä kärkihankkeita

Tuetaan pioneereja

Liitetään osaksi arjen työtehtäviä

Suunnitellaan omia pelisääntöjä

Seurataan kehitystä / johdetaan

Some-strategia ja ohjeistus?

Voidaan erottaa ihmisten johtaminen ja strateginen johtaminen

Mitä tehdään vähemmän, kun aikaa käytetään sosiaaliseen mediaan?

Ratkaistava ongelma

Toimintatapojen muuttaminen (avoimuus yms)

Tiedon jakaminen opettajien kesken (blogit)

Yhteistyö ja keskustelu netissä (wikit)

Sosiaalisen median taidot hallittava myös opetuksen vuoksi ("opi oppilailtasi tietotekniikkaa ja sen käyttöä")

Konkreettiset käyttökohteet koulun kehittämisessä

http://www.ts.fi/online/kotimaa/151984.html#.TnY_7SeqO2R.faceboo

Some välineet ja menetelmät

Välineitä: http://www.slideshare.net/tarmot/myttuulessa