Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Scaffolding by Mind Map: Scaffolding
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Scaffolding

Asiantuntija--Noviisi

Minimaalisen avun periaate

Ohjeet, jotka auttavat ottamaan haltuun online ympäristön

Ohjeet , jatka helpottavat ja nopeuttavat oppimista

Vihjeet, osaratkaisut, ääneen ajattelu, suorat ohjeet, tehtäväsuunnittelu,

Ymmärtävä oppiminen

Tiedon konstruointi

Uuden tiedon liittäminen aikaisempaan tietoon

Lopulta poistuva tuki

Asteittain vähenevä tuki

Oppimisen oikea-aikainen tukeminen

Vygotsky - Lähikehityksen vyöhyke (ZDP)

Määritelmä

8 keskeistä periaatetta

Selkeä ohjeistus

Tarkoituksen selventäminen

Oppilaiden oikealla tiellä pitäminen

Odotusten tarkentaminen

Lähteiden käytössä opastaminen

Häiriöiden estäminen

Fokusointi ja jäsentely

Kiihtyvä vauhti

Luokkaympäristö

Teknologia-avusteinen oppimisympäristö

Tavoitteena

Ohjata oppijaa kohti itsenäisyyttä

Auttaa ylittämään omat rajat

Auttaa oppijaa uskomaan itseensä ja kykyihinsä

Edut

Saavuttaa syväoppimista

Oppija aktiivinen tiedonrakentaja

Motivaatio

Yksilölliset tavoitteet

Metakognition kehittyminen

Lisää itsenäisyyttä

Haasteet

Vie paljon aikaa

Vaatii suunnitelua

Tietokoneohjelmien kankeus

Yhtä opettajaa kohden monta oppilasta

Typistyminen kokemattomissa käsissä

oppimisprosessin kontrolloiminen vaikeaa

opetussuunnitelma/koulu ei mahdollista tehokasta käyttöä

Esimerkit

Matematiikkapelit

Simulaatiot

Pedagogiset mallit, esim. PBL