Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Scaffolding by Mind Map: Scaffolding

1. Asiantuntija--Noviisi

2. Minimaalisen avun periaate

3. Ohjeet, jotka auttavat ottamaan haltuun online ympäristön

4. Ohjeet , jatka helpottavat ja nopeuttavat oppimista

5. Vihjeet, osaratkaisut, ääneen ajattelu, suorat ohjeet, tehtäväsuunnittelu,

6. Ymmärtävä oppiminen

6.1. Tiedon konstruointi

6.2. Uuden tiedon liittäminen aikaisempaan tietoon

7. Lopulta poistuva tuki

8. Asteittain vähenevä tuki

9. Oppimisen oikea-aikainen tukeminen

10. Vygotsky - Lähikehityksen vyöhyke (ZDP)

11. Määritelmä

12. 8 keskeistä periaatetta

12.1. Selkeä ohjeistus

12.1.1. New node

12.2. Tarkoituksen selventäminen

12.3. Oppilaiden oikealla tiellä pitäminen

12.4. Odotusten tarkentaminen

12.5. Lähteiden käytössä opastaminen

12.6. Häiriöiden estäminen

12.7. Fokusointi ja jäsentely

12.8. Kiihtyvä vauhti

13. Luokkaympäristö

14. Teknologia-avusteinen oppimisympäristö

15. Tavoitteena

15.1. Ohjata oppijaa kohti itsenäisyyttä

15.2. Auttaa ylittämään omat rajat

15.3. Auttaa oppijaa uskomaan itseensä ja kykyihinsä

16. Edut

16.1. Saavuttaa syväoppimista

16.2. Oppija aktiivinen tiedonrakentaja

16.3. Motivaatio

16.4. Yksilölliset tavoitteet

16.5. Metakognition kehittyminen

16.6. Lisää itsenäisyyttä

17. Haasteet

17.1. Vie paljon aikaa

17.2. Vaatii suunnitelua

17.3. Tietokoneohjelmien kankeus

17.4. Yhtä opettajaa kohden monta oppilasta

17.5. Typistyminen kokemattomissa käsissä

17.6. oppimisprosessin kontrolloiminen vaikeaa

17.7. opetussuunnitelma/koulu ei mahdollista tehokasta käyttöä

18. Esimerkit

18.1. Matematiikkapelit

18.2. Simulaatiot

18.3. Pedagogiset mallit, esim. PBL