Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Scaffolding by Mind Map: Scaffolding

1. Asiantuntija--Noviisi

2. Minimaalisen avun periaate

3. Ohjeet, jotka auttavat ottamaan haltuun online ympäristön

4. Ohjeet , jatka helpottavat ja nopeuttavat oppimista

5. Vihjeet, osaratkaisut, ääneen ajattelu, suorat ohjeet, tehtäväsuunnittelu,

6. Lopulta poistuva tuki

7. Asteittain vähenevä tuki

8. Oppimisen oikea-aikainen tukeminen

9. Vygotsky - Lähikehityksen vyöhyke (ZDP)

10. Määritelmä

11. Luokkaympäristö

12. Teknologia-avusteinen oppimisympäristö

13. Edut

13.1. Saavuttaa syväoppimista

13.2. Oppija aktiivinen tiedonrakentaja

13.3. Motivaatio

13.4. Yksilölliset tavoitteet

13.5. Metakognition kehittyminen

13.6. Lisää itsenäisyyttä

14. Ymmärtävä oppiminen

14.1. Tiedon konstruointi

14.2. Uuden tiedon liittäminen aikaisempaan tietoon

15. 8 keskeistä periaatetta

15.1. Selkeä ohjeistus

15.1.1. New node

15.2. Tarkoituksen selventäminen

15.3. Oppilaiden oikealla tiellä pitäminen

15.4. Odotusten tarkentaminen

15.5. Lähteiden käytössä opastaminen

15.6. Häiriöiden estäminen

15.7. Fokusointi ja jäsentely

15.8. Kiihtyvä vauhti

16. Tavoitteena

16.1. Ohjata oppijaa kohti itsenäisyyttä

16.2. Auttaa ylittämään omat rajat

16.3. Auttaa oppijaa uskomaan itseensä ja kykyihinsä

17. Haasteet

17.1. Vie paljon aikaa

17.2. Vaatii suunnitelua

17.3. Tietokoneohjelmien kankeus

17.4. Yhtä opettajaa kohden monta oppilasta

17.5. Typistyminen kokemattomissa käsissä

17.6. oppimisprosessin kontrolloiminen vaikeaa

17.7. opetussuunnitelma/koulu ei mahdollista tehokasta käyttöä

18. Esimerkit

18.1. Matematiikkapelit

18.2. Simulaatiot

18.3. Pedagogiset mallit, esim. PBL