Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Affärsidé UF by Mind Map: Affärsidé UF
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Affärsidé UF

Ekonomi (Ekonomichef)

Riskkapital/finansiering

Riskkapitalförteckning

Bokföring

Kvittohantering/verifikat

Budgetansvar

Resultatbudget

Likviditetsbudget

Administration (VD)

Bolagsordning

finns mall på nätet

Samarbetsavtal

finns mall på nätet

Konstituerande styrelsemöte

finns mall på nätet

Efter detta kan man registrera sig!

Rådgivarkontakt

Marknadsföring (Marknadschef)

Marknadsundersökning

Reklam

Företagslogotype

Hemsida/facebooksida

Webstjärnan?

Produktion och inköp (Produktchef)

Inköp

Lagerhållning

Prissättning

Leverantörskontakter

Företagspärm/Mapp på it´s learning

Alla dokument skall sparas!

Affärsplan

Skrivs gemensamt/man skriver olika delar som sedan sätts ihop