Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Affärsidé UF by Mind Map: Affärsidé UF
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Affärsidé UF

Ekonomi (Ekonomichef)

Riskkapital/finansiering

Bokföring

Kvittohantering/verifikat

Budgetansvar

Administration (VD)

Bolagsordning

Samarbetsavtal

Konstituerande styrelsemöte

Rådgivarkontakt

Marknadsföring (Marknadschef)

Marknadsundersökning

Reklam

Företagslogotype

Hemsida/facebooksida

Produktion och inköp (Produktchef)

Inköp

Lagerhållning

Prissättning

Leverantörskontakter

Företagspärm/Mapp på it´s learning

Alla dokument skall sparas!

Affärsplan

Skrivs gemensamt/man skriver olika delar som sedan sätts ihop