Affärsidé UF

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Affärsidé UF by Mind Map: Affärsidé UF

1. Administration (VD)

1.1. Bolagsordning

1.1.1. finns mall på nätet

1.2. Samarbetsavtal

1.2.1. finns mall på nätet

1.3. Konstituerande styrelsemöte

1.3.1. finns mall på nätet

1.3.2. Efter detta kan man registrera sig!

1.4. Rådgivarkontakt

2. Produktion och inköp (Produktchef)

2.1. Inköp

2.2. Lagerhållning

2.3. Prissättning

2.4. Leverantörskontakter

3. Affärsplan

3.1. Skrivs gemensamt/man skriver olika delar som sedan sätts ihop

4. Ekonomi (Ekonomichef)

4.1. Riskkapital/finansiering

4.1.1. Riskkapitalförteckning

4.2. Bokföring

4.3. Kvittohantering/verifikat

4.4. Budgetansvar

4.4.1. Resultatbudget

4.4.2. Likviditetsbudget

5. Marknadsföring (Marknadschef)

5.1. Marknadsundersökning

5.2. Reklam

5.3. Företagslogotype

5.4. Hemsida/facebooksida

5.4.1. Webstjärnan?

6. Företagspärm/Mapp på it´s learning

6.1. Alla dokument skall sparas!