Mikä saa aikaan motivaation itsesäätöisessä oppimisessa

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mikä saa aikaan motivaation itsesäätöisessä oppimisessa by Mind Map: Mikä saa aikaan motivaation itsesäätöisessä oppimisessa

1. Ulkoinen motivaatio

1.1. Palkkio

1.2. Opettajan tms hyväksyntä

2. Reflektointi

2.1. Opettajan muiden oppijoiden antama palaute

2.2. Kuinka motivoitunut olin koko prosessin ajan?

2.3. Oman oppimisen tarkastelu

2.3.1. Mikä onnistui/toimi?

2.3.2. Mikä ei onnistunut/toiminut?

3. Oppimistehtävät

3.1. Sopivan haasteellisia

3.2. Antavat onnistumisen tunteita

3.3. Mielekkäitä

3.4. Merkityksellisiä

3.4.1. Lähikehityksen vyöhyke

3.4.1.1. Scaffolding

3.5. Kiinnostavia

3.6. Vaihtelevia

4. Oppimisympäristö

4.1. Kannustava

4.2. Välittävä

4.3. Rauhallinen

4.4. Oppijan autonomia

4.5. Oppijalähtöinen

5. Yhteisöllisyys

5.1. Vastuu omasta oppimisesta

5.2. Vastuu muista

5.3. Toimintatapojen kehittyminen

6. Oppimisen itsesäätöisyys

6.1. Yksilölliset tiedot, taidot ja keinot, joilla oppija vastaa oppimistoiminnan vaatimuksiin

6.1.1. Kognitiiviset strategiat

6.1.2. Emotionaaliset strategiat

6.1.3. Motivationaaliset strategiat

6.1.3.1. Tahdonalainen eli volitionaalinen kontrolli

6.1.3.1.1. Henkilökohtaisen mielen jatkuva konstruointi.

7. Sisäinen motivaatio

7.1. Mielenkiinto

7.2. Sinnikkyys

7.3. Positiiviset emootiot

7.4. Luontainen suoriutumisen halu

7.5. Oppimistehtävät

7.5.1. Sopivan haasteellisia

7.5.2. Antavat onnistumisen tunteita

7.5.3. Mielekkäitä

7.5.4. Merkityksellisiä

7.5.4.1. Lähikehityksen vyöhyke

7.5.4.1.1. Scaffolding

7.5.5. Kiinnostavia

7.5.6. Vaihtelevia

7.6. Strateginen osaaminen

7.7. Aikaisemmat kokemukset

7.8. Henk.koht. motivationaaliset uskomukset

8. Motivationaaliset lähtökohdat

9. Motivaatiota laukaisevat ja ylläpitävävät tekijät

10. Monitorointi

10.1. Oman ymmärryksen kehittymisen seuraaminen

10.1.1. Tehtävien tarkistaminen

10.1.2. Kysymyksien laatiminen

11. Suunnittelu

11.1. Aikaisemman tiedon aktivoimista

12. Kontrollointi

12.1. Pääasioiden hahmottaminen

12.2. Keskeisien käsitteiden avaaminen

12.3. Kokonaisuuksien hallinta

12.3.1. Tiedon jäsentäminen tai järjestäminen

12.3.2. Tiedon yhdistäminen