Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Mikä saa aikaan motivaation itsesäätöisessä oppimisessa by Mind Map: Mikä saa aikaan motivaation itsesäätöisessä oppimisessa
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Mikä saa aikaan motivaation itsesäätöisessä oppimisessa

Ulkoinen motivaatio

Ulkoiset motivaatiot voivat saada aikaan sisäistä motivaatiota?

Palkkio

Opettajan tms hyväksyntä

Reflektointi

Opettajan muiden oppijoiden antama palaute

Kuinka motivoitunut olin koko prosessin ajan?

Oman oppimisen tarkastelu

Oppimistehtävät

Sopivan haasteellisia

Antavat onnistumisen tunteita

Mielekkäitä

Merkityksellisiä

Kiinnostavia

Vaihtelevia

Oppimisympäristö

Kannustava

Välittävä

Rauhallinen

Oppijan autonomia

Oppijalähtöinen

Yhteisöllisyys

Vastuu omasta oppimisesta

Vastuu muista

Toimintatapojen kehittyminen

Oppimisen itsesäätöisyys

Vihreillä nuolilla tärkeimmät yhteydet itsesätöisen oppimisen motivaation lähteisiin. Huomaamme, että volitionaalinen, eli tahdonalainen oppimistoiminnan säätely on hyvin tärkeää.

Yksilölliset tiedot, taidot ja keinot, joilla oppija vastaa oppimistoiminnan vaatimuksiin

Sisäinen motivaatio

Mielenkiinto

Sinnikkyys

Positiiviset emootiot

Luontainen suoriutumisen halu

Oppimistehtävät

Strateginen osaaminen

Aikaisemmat kokemukset

Henk.koht. motivationaaliset uskomukset

Motivationaaliset lähtökohdat

Motivaatiota laukaisevat ja ylläpitävävät tekijät

Monitorointi

Oman ymmärryksen kehittymisen seuraaminen

Suunnittelu

Aikaisemman tiedon aktivoimista

Vaikuttaa esimerkiksi siihen millaiseksi oopijan oppimistavoite muodostuu ja millaisin strategioin oppija lähtee tehtävää työstämään.

Kontrollointi

Pääasioiden hahmottaminen

Löytää keskeiset asiat, joiden välille oppija osaa tehdä yhteyksiä

Keskeisien käsitteiden avaaminen

Kokonaisuuksien hallinta