Tryk og opdrift

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tryk og opdrift by Mind Map: Tryk og opdrift

1. kan bruges i mange opfindelser

1.1. i termometer blev kviksølv ofte brugt fordi at varme fik det til at udvide sig og stige til op

1.2. kviksølv blev også brugt i barometre

2. Der er et lufthav som strækker sig mere end 100 km op i luften

2.1. dette lufthav er 1 atm

3. I mere end 200 år har vi kunne svæve i luftballoner.

3.1. Esprit = msprit * B er en formel for balonens kemiske energi(Espirit) som er en af de vigtige ting der skal til før en ballon kan flyve (Mspirit er massen og B er brændeværdien )

4. i over 100 år har vi kunnet bevæge os i luften

4.1. det var brødrene Wright der fløj den første flyvemaskinetur den 17 december 1903

5. For 2000 år siden fandt en naturforsker forklaringen på at balloner kan svæve

6. Tyngdekraft

6.1. Jorden holder månen og alt på/omkring sig på plads

6.2. Alt på Jorden er påvirket af tyngdekraft

6.3. Solen holder alle universets planeter på plads i en bane omkring sig

6.4. Isaac Newton

6.4.1. Der er cirka 1 kilogram på 10 Newton

6.4.1.1. Newtons forkortes N

6.4.2. Han var en engelsk matematiker og fysiker

6.4.2.1. Newton fik ideen til tyngdekraft ved at observere hans æbletræ

6.4.2.2. Han var den første som forstod og arbejdede videre med at der var tiltrækning mellem to genstande

6.4.2.3. Han vidste at der var en kraft som holder Månen i sin bane omkring Jorden, som er den samme som får et æble til at falde til Jorden

6.4.3. Han levede fra 1642-1727

7. Tryk

7.1. Definitionen af tryk er: kraft divideret med areal.

7.1.1. Dvs.

7.1.1.1. Man benytter formler til at beskrive sammenhænge. p=tryk, kraft=F & A=areal

7.1.1.1.1. Da kraft måles i newton og arealer i kvadratmeter, bliver enheden for tryk: newton pr. kvadratmeter. Denne enhed kalder man pascal. Pascal forkortes: Pa.

7.2. 1 atm. = 101325 Pascal

7.3. Pascal

7.3.1. Blaise Pascal var en fransk matematiker, fysiker, opfinder, forfatter og katolske filosof.

8. opdrift

8.1. Arkimedes

8.1.1. han levede ca. 287 f.Kr. - 212 f.Kr.

8.1.2. græsk matematiker, astronom fysiker og ingenør

8.1.2.1. han opdagede opdrift

8.1.2.1.1. formlen er Opdrift=masse af fortrængt stof*g

8.1.2.1.2. der kalder mand et objekts densitet. densitet er måleenheden for opdrift

8.1.2.1.3. mand kan flyde hvis opdriften er støre end tyngdekraften på et objekt

9. overtryk og undertryk

9.1. undertryk holder ting godt sammen hvor overtryk skubber dem fra hindanden

9.1.1. undertryk

9.1.1.1. undertryk sker nå der er mere tryk uden for genstanden end inden i

9.1.2. overtryk

9.1.2.1. overtryk sker når der er mere tryk inden i genstanden en udenpå

10. planeters tryngdekraft

10.1. Jupiter har ca 2,3 gange større tyngdekraft end jorden

10.1.1. Dvs ca. 23 N pr kg

10.2. Månens tyngdekraft er 1/6 af Jordens

10.2.1. dvs ca 1,6 N pr kg

10.3. jordens tyngdekraft er ca 10 N pr kg

10.4. Saturn har 9/10 af jordens tyngekraft

10.4.1. Dvs ca. 9 N pr kg

10.5. Mars tyngdekraft er kun 37% af jordens.

10.5.1. Dvs ca 3,7 N pr kg

11. de magdeburgske halvkugler

11.1. de bliver også kaldt Guerickes halvkugle

11.2. er to halvkugler der bliver holdt sammen af atmosferet tryk

11.2.1. man suger luften ud så trykket indvendigt bliver 0 pa

11.2.1.1. så det kræver ca 101325 pa at trække dem fra hindanden

12. kviksølv

12.1. nr 80 kemisk symbol Hg

12.1.1. et af de eneste grundstoffer som er flydende i 1 atm tryk og ved 20 grader c

12.1.1.1. i gamle dage brugte hattemagere kviksølv i hattene og pga giftige dampe fra kviksølvet blev de helt skøre og sindsyge