Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Tryk og opdrift by Mind Map: Tryk og opdrift
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Tryk og opdrift

kan bruges i mange opfindelser

i termometer blev kviksølv ofte brugt fordi at varme fik det til at udvide sig og stige til op

kviksølv blev også brugt i barometre

Der er et lufthav som strækker sig mere end 100 km op i luften

dette lufthav er 1 atm

I mere end 200 år har vi kunne svæve i luftballoner.

Esprit = msprit * B er en formel for balonens kemiske energi(Espirit) som er en af de vigtige ting der skal til før en ballon kan flyve (Mspirit er massen og B er brændeværdien )

i over 100 år har vi kunnet bevæge os i luften

det var brødrene Wright der fløj den første flyvemaskinetur den 17 december 1903

For 2000 år siden fandt en naturforsker forklaringen på at balloner kan svæve

Tyngdekraft

Jorden holder månen og alt på/omkring sig på plads

Alt på Jorden er påvirket af tyngdekraft

Solen holder alle universets planeter på plads i en bane omkring sig

Isaac Newton

Der er cirka 1 kilogram på 10 Newton, Newtons forkortes N

Han var en engelsk matematiker og fysiker, Newton fik ideen til tyngdekraft ved at observere hans æbletræ, Han var den første som forstod og arbejdede videre med at der var tiltrækning mellem to genstande, Han vidste at der var en kraft som holder Månen i sin bane omkring Jorden, som er den samme som får et æble til at falde til Jorden

Han levede fra 1642-1727

Tryk

Definitionen af tryk er: kraft divideret med areal.

Dvs., Man benytter formler til at beskrive sammenhænge. p=tryk, kraft=F & A=areal, Da kraft måles i newton og arealer i kvadratmeter, bliver enheden for tryk: newton pr. kvadratmeter. Denne enhed kalder man pascal. Pascal forkortes: Pa.

1 atm. = 101325 Pascal

Pascal

Blaise Pascal var en fransk matematiker, fysiker, opfinder, forfatter og katolske filosof.

opdrift

Arkimedes

han levede ca. 287 f.Kr. - 212 f.Kr.

græsk matematiker, astronom fysiker og ingenør, han opdagede opdrift, formlen er Opdrift=masse af fortrængt stof*g, der kalder mand et objekts densitet. densitet er måleenheden for opdrift, mand kan flyde hvis opdriften er støre end tyngdekraften på et objekt, han opdagede dette da han skulle bade i sit badekar

overtryk og undertryk

undertryk holder ting godt sammen hvor overtryk skubber dem fra hindanden

undertryk, undertryk sker nå der er mere tryk uden for genstanden end inden i

overtryk, overtryk sker når der er mere tryk inden i genstanden en udenpå

planeters tryngdekraft

Jupiter har ca 2,3 gange større tyngdekraft end jorden

Dvs ca. 23 N pr kg

Månens tyngdekraft er 1/6 af Jordens

dvs ca 1,6 N pr kg

jordens tyngdekraft er ca 10 N pr kg

Saturn har 9/10 af jordens tyngekraft

Dvs ca. 9 N pr kg

Mars tyngdekraft er kun 37% af jordens.

Dvs ca 3,7 N pr kg

de magdeburgske halvkugler

de bliver også kaldt Guerickes halvkugle

er to halvkugler der bliver holdt sammen af atmosferet tryk

man suger luften ud så trykket indvendigt bliver 0 pa, så det kræver ca 101325 pa at trække dem fra hindanden

kviksølv

nr 80 kemisk symbol Hg

et af de eneste grundstoffer som er flydende i 1 atm tryk og ved 20 grader c, i gamle dage brugte hattemagere kviksølv i hattene og pga giftige dampe fra kviksølvet blev de helt skøre og sindsyge