Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Tryk og opdrift by Mind Map: Tryk og opdrift
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Tryk og opdrift

kan bruges i mange opfindelser

i termometer blev kviksølv ofte brugt fordi at varme fik det til at udvide sig og stige til op

kviksølv blev også brugt i barometre

Der er et lufthav som strækker sig mere end 100 km op i luften

dette lufthav er 1 atm

I mere end 200 år har vi kunne svæve i luftballoner.

Esprit = msprit * B er en formel for balonens kemiske energi(Espirit) som er en af de vigtige ting der skal til før en ballon kan flyve (Mspirit er massen og B er brændeværdien )

i over 100 år har vi kunnet bevæge os i luften

det var brødrene Wright der fløj den første flyvemaskinetur den 17 december 1903

For 2000 år siden fandt en naturforsker forklaringen på at balloner kan svæve

Tyngdekraft

Jorden holder månen og alt på/omkring sig på plads

Alt på Jorden er påvirket af tyngdekraft

Solen holder alle universets planeter på plads i en bane omkring sig

Isaac Newton

Tryk

Definitionen af tryk er: kraft divideret med areal.

1 atm. = 101325 Pascal

Pascal

opdrift

Arkimedes

overtryk og undertryk

undertryk holder ting godt sammen hvor overtryk skubber dem fra hindanden

planeters tryngdekraft

Jupiter har ca 2,3 gange større tyngdekraft end jorden

Månens tyngdekraft er 1/6 af Jordens

jordens tyngdekraft er ca 10 N pr kg

Saturn har 9/10 af jordens tyngekraft

Mars tyngdekraft er kun 37% af jordens.

de magdeburgske halvkugler

de bliver også kaldt Guerickes halvkugle

er to halvkugler der bliver holdt sammen af atmosferet tryk

kviksølv

nr 80 kemisk symbol Hg