Mitkä tekijät lisäävät opiskelijan motivaatiota ammatillisessa III asteen koulutuksessa?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mitkä tekijät lisäävät opiskelijan motivaatiota ammatillisessa III asteen koulutuksessa? by Mind Map: Mitkä tekijät lisäävät opiskelijan motivaatiota ammatillisessa III asteen koulutuksessa?

1. oppija

1.1. persoonallisuus

1.1.1. lahjakkuus

1.1.2. kyvyt

1.1.3. luonne

1.1.4. asenteet

1.2. oppija oppimisympäristössä

1.2.1. affordanssit

1.2.2. työelämäyhteisö

1.2.3. tekniikka

1.2.4. pedagogiikka

1.2.4.1. opetusaines

1.2.4.2. opetuksen sisältö

1.2.4.3. tavoitteet

1.2.4.4. oppimiskäsitykset

1.2.4.5. sisäinen palaute

1.2.5. verkostoituminen

1.2.6. kansainvälistyminen

1.2.7. koti

1.2.8. sosiaalinen vuorovaikutus

1.2.8.1. kodin ilmapiiri

1.2.8.2. opettaja-oppilas vuorovaikutus

1.2.8.3. ilmapiiri

1.2.8.4. toverit

1.2.8.5. koulun ja yhteiskunnan vuorovaikutus

1.2.8.6. opettajan ominaisuudet

1.3. itsesäätely

1.3.1. usko omaan oppimiseen

1.3.2. syväprosessointi

1.3.3. opiskelutapa

1.3.4. opitun prosessointikyky

1.3.5. motivaatio

1.4. harrastukset

1.5. tarpeet

1.6. ihmissuhteet

1.7. mahdollisuudet vaikuttaa

1.7.1. antaa palautetta

1.7.2. antaa kritiikkiä

1.7.3. antaa kehitysehdotuksia

1.8. psyykkinen hyvinvointi

1.9. sitoutuminen

1.10. oppijan motivaatio

2. oppimisympäristö

2.1. oppimisympäristöt

2.1.1. oppimisympäristön ympäristö

2.1.1.1. esim. GELT

2.1.1.1.1. osaamisen taso

2.1.1.1.2. inhimilliset resurssit

2.1.1.1.3. koulutuksen saatavuus

2.1.2. oppimisympäristön opettaja

2.1.3. oppimisnäkemykset oppimisympäristössä

2.1.4. toimintamuodot oppimisympäristössä

2.1.5. oppimislähteet oppimisympäristössä

2.1.6. välineet oppimisympäristössä

2.1.6.1. media

2.1.6.2. teknologia

2.1.7. oppimisympäristön kehittämis- ja muutostarpeet

2.1.8. oppimisympäristön suunnittelu

2.1.8.1. affordanssit

2.1.8.1.1. oppijakeskeisyys

2.1.8.1.2. oppimisen ymmärtäminen

2.1.8.1.3. käytännönläheisyys

2.1.8.1.4. konstruktivistinen oppimisnäkemys

2.1.8.2. päämäärätietoisuus

2.1.8.3. ongelmalähtöisyys

2.1.8.3.1. rajaus?

2.1.8.3.2. monipuolisuus vai monimutkaisuus?

2.1.8.3.3. yhteistoiminta vai ryhmäpresentaatio?

3. Lähteet, näkökulma ammatillinen III asteen koulutus

4. Mitä motivaatio on?

4.1. Maslow

4.1.1. tarpeet herättäjinä

4.1.1.1. päämäärä

4.1.1.2. innostus

4.1.1.2.1. uusi innostus

4.1.1.2.2. jatkuva innostus

4.1.1.2.3. lisäintoa tuovat

4.1.2. ulkoiset

4.1.2.1. olemassaolo

4.1.2.2. turvallisuus

4.1.2.3. välineelliset

4.1.2.4. käytännölliset

4.1.2.5. ulkoinen hyöty, mm. palkka

4.1.3. sisäiset

4.1.3.1. kanssakäyminen

4.1.3.2. arvostus

4.1.3.3. itsensä kehittäminen

4.1.3.4. sisällöllinen kiinnostus

4.1.3.5. auttaa ihmistä kasvamaan henkisesti

4.2. toiminnan luonne

4.2.1. oppimisorientoitunut, syväoppiminen

4.2.2. suoritusorientoitunut

4.2.3. välttämisorientoitunut

4.3. motivaatiota lisäävät tasot

4.3.1. jäsentyneisyys

4.3.2. vaihtelevuus

4.3.3. haasteellisuus

4.3.4. tuttuus

4.3.5. olennaisuus

4.3.6. merkittävyys

4.3.7. autenttisuus

4.3.8. ryhmäytyminen