Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

ontwikkeling van het kind by Mind Map: ontwikkeling van het kind
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

ontwikkeling van het kind

baby

leeftijdspecifieke beschrijving:is een kind tot de 1 jaar.http://nl.wikipedia.org/wiki/Kind

dreumes

leeftijdspecifieke beschrijving : een dreumes is tussen de 1 en 2 jaar. en leert hoe je torens moet bouwen enzo.http://nl.wikipedia.org/wiki/Kind

peuter

leeftijdspecifieke beschrijving: een kleuter is een kind van 3 tot de 5 jaar. http://nl.wikipedia.org/wiki/Kind

basisschoolkind

leeftijdspecifieke beschrijving: een schoolkind is een kind van 6 tot 12 jaar. dan zitten ze in groep 3 tot en met groep 8.http://nl.wikipedia.org/wiki/Kind

puber

leeftijdspecifieke beschrijving: een puber is een kind van 12 tot 17 jaar. http://nl.wikipedia.org/wiki/Kind