Čimbenici koji utječu na proces učenja

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Čimbenici koji utječu na proces učenja by Mind Map: Čimbenici koji utječu na proces učenja

1. organizacija učenja

1.1. način učenja

1.2. aktivno učenje

1.3. plan učenja

2. objektivni faktori

2.1. metode učenja

2.2. mjesto učenja

2.3. vrijeme učenja

2.4. strategije učenja

3. subjektivni faktori

3.1. umor

3.2. osobne sklonost k određenom predmetu

3.3. dob

3.4. osobni stavovi

4. motivacija

4.1. pozitivna

4.2. roditelji, učitelji, vršnjaci

5. što se uči

5.1. omiljeni predmet

5.2. projekt

5.3. kreativnost

6. kognitivni faktori

6.1. strategije učenja

6.2. aktivnost