Hvorfor skal vi, og hvordan kan vi som læringsvejledere facilitere en ny skolekultur knyttet til ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hvorfor skal vi, og hvordan kan vi som læringsvejledere facilitere en ny skolekultur knyttet til videndeling og multimodal kommunikation via skoleblogs? by Mind Map: Hvorfor skal vi, og hvordan kan vi som læringsvejledere facilitere en ny skolekultur knyttet til videndeling og multimodal kommunikation via skoleblogs?

1. En ny skolekultur

1.1. Læringssyn

1.1.1. Læringsformer

1.1.1.1. Læringsfællesskaber

1.1.1.1.1. Situeret læring

1.1.1.1.2. Legitim perifer deltagelse

1.1.1.2. Læringsnetværk

1.1.1.2.1. Gensidige relationer

1.1.1.2.2. Kræver netværkskomptence

1.1.1.2.3. Opretholdelse af fællesskaber

1.1.1.3. Offentlighed i læringsaktivteter

1.1.1.3.1. Nyt punkt

1.1.1.4. Læring af 1.2. og 3.orden

1.1.1.4.1. Færdigheder

1.1.1.4.2. Kompetencer

1.1.1.4.3. (meta)Refleksion

1.1.2. Læringsparadigmer

1.1.2.1. Det traditionelle læringsparadigme

1.1.2.2. Det spirende læringsparadigme

1.2. Lærerrollen

1.2.1. Lærere og elever som didaktiske designere

1.2.2. Lærertyper

1.2.3. Hvad kan læreren selv?

1.2.3.1. Fra personlig brug til professionsbrug

1.3. Elevrollen

1.3.1. Didaktisk designer

1.3.1.1. Metarefleksion over egne strategier

1.4. Mediekultur

1.4.1. Hvor skal vi hen for at opfylde kravene fra folkeskoleloven?

1.4.1.1. En udviklings- og omstillingsproces

1.4.1.1.1. Hvordan?

1.4.1.1.2. Ledelsens rolle

1.4.2. Kortlægning af skolens mediekulturelle status

1.4.2.1. Spørgeskemaer

2. Videndeling

2.1. Vidensamfundet

2.1.1. Skolen i vidensamfundet

2.1.1.1. Gammel aktør med nyt indhold

2.1.1.2. Nyt struktur på organisationen

2.1.1.2.1. Flad

2.1.1.2.2. Netværksbaseret

2.1.1.2.3. På tværs af skoler og andre kulturorganisationer

2.1.1.3. Ken Robinson

2.2. Skabelse af en kultur for videndeling

2.2.1. Bloggen som eksemplarisk udgangspunkt?

3. Multimodal kommunikation

3.1. Funktionel specialisering

3.2. Modaliteter

3.3. Multimodal redundans

3.4. Teorier om kommunikation i forhold til skoleblogs som mediepædagogisk praksisfelt

4. Skoleblogs

4.1. Undersøgelser om brug af blogs

4.2. Hvad en skoleblog bør indeholde

4.2.1. Forankringspunktet

4.2.2. Hvem vejlederne er, og hvad de kan tilbyde

4.2.3. Nyheder

4.2.4. Nettjenester

4.3. Formidling af bloggen

4.4. Didaktisk design

4.4.1. Stilladsering

4.4.1.1. Zigzag-modellen i en skolekultur?

4.4.1.2. Eleverne som mentorer

4.5. Målgrupper

4.6. Samarbejde om vejledningsopgaver i forhold til mediepædagogisk udvikling

5. Læringsvejlederens rolle

5.1. Blogger

5.2. Redaktør

5.2.1. Tidsforbrug?

5.3. Power user

5.4. Facilitator

5.5. Katalysator

5.6. Vejleder

5.7. Filter (her mangler jeg et bedre ord) i forhold til udvælgelse af indhold

5.7.1. Kritisk kompetence?

5.8. Anvendelse af varierede mediepædagogiske metoder og inddragelse af disse funktionelt i undervisningen

5.9. Viden om metodisk progression og samspil mellem analyse og produktion i mediepædagogisk arbejde

6. Digital dannelse

6.1. Netværkskompetence

6.2. Kritisk kompetence

6.3. Informationskompetence

6.4. Æstetisk kompetence

6.5. Dannelsesspørgsmål i relation til mediebrug og mediepædagogisk arbejde

7. Web 2.0

7.1. Brugergeneret

7.2. Netværksbaseret

7.3. Flad struktur

7.4. Global

7.5. Stiller krav til brugeren om digitale komptencer