1. SVJETSKI RAT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
1. SVJETSKI RAT by Mind Map: 1. SVJETSKI RAT

1. TROJNI SAVEZ

1.1. Njemačka, Italija ,Austro-Ugarska

2. ANTANTA:

2.1. Velika Britanija, Rusija ,Francuska

3. SUKOB ANTANTE i TROJNOG SAVEZA

4. Uzroci 1. Svjetkog rata bili su nepomirljivi interesi svjetskih velesila , ponajprije želja Njemačke za novom podjelom kolonija, Rusija je htjela izlaz na Sredozemno more

5. Povod rata bio je Sarajevski atentat na Franju Ferdinanda

6. 1914.-1918.

7. Pobijedile su članice Antante, rat je pomeo 4 carstva : Rusko , Osmanlijsko, Njemačko, i Austro-Ugarsko

8. Potkraj Prvoga svjetskog rata velika epidemija gripe u Europi: španjolska gripa

9. U Prvome svjetskom ratu u vojne se svrhe počinju koristiti cepelini, zrakoplovi i podmornice za bombardiranja

10. Nova ratna tehnika

10.1. strojnice , brzometni topovi, oklopna kola i tenkovi,

10.2. Najstrašnije oružje upotrebljeno u Prvom svjetskom ratu bili su bojni otrovi

11. Temeljno obilježje Prvog svjetskog rata bilo je dugotrajno poziciono ratovanje

12. Nijemci obavijestili SAD da će početi neograničeni podmornički rat (potapat će i brodove SAD)

12.1. SAD je ušao u rat na stranu ANTANTE

13. Rat je pokazao da nijedna država ne raspolaže tolikom gospodarskom i financijskom moći kao SAD

14. POSLJEDICE RATA:

14.1. Njemačka doživjela slom

14.1.1. Rusiju potresle 2 revolucije

14.1.1.1. Februarska-srušila carstvo

14.1.1.2. Oktobarska-dovela na vlast boljševike

14.1.2. nakon Carstva ,proglašena je Republika

14.2. Austro-Ugarska se raspala

14.2.1. Dijelovi su priključeni Italiji i Rumunjskoj

14.2.2. Velik dio Monarhije ušao u sastav novonastalih zemalja (Kraljevina Hrvata , Slovenaca i Srba)

15. NEKE BITKE:

15.1. kod Verduna

15.2. kod Galipolja

15.3. kod Marne

15.4. kod rijeke Soče