Ontwikkeling van het kind

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ontwikkeling van het kind by Mind Map: Ontwikkeling van het kind

1. Baby: 0-1 jaar

2. Dreumes 1 - 2.5 jaar

3. Peuter 2-4 jaar

4. Schoolkind 4 - 12 jaar

5. Puber 12 - 16 jaar