Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ERP software by Mind Map: ERP software

1. Wat is ERP?

1.1. Enterprice Resource Planning

1.2. Oorspronkelijk vooral gebruikt door productiebedrijven om een zicht te hebben op productie en voorraad.

1.3. Vandaag is ERP geëvolueerd naar systeem dat belangrijkste bedrijfsprocessen informatiseert.

2. Belang ERP voor onderneming?

2.1. ERP software zorgt voor integratie --> alle gegevens hoeven nu maar 1x ingegeven worden

2.2. Open aanpak --> Je kan op een snelle en eenvoudige manier gegevens en info uit de databank halen en toevoegen.

2.3. De software kan gekoppeld worden aan andere software.

3. Welke modules van OpenERP worden in deze businesscase geïnstalleerd?

3.1. stock module

3.2. account module

3.3. purchase module

3.4. sale module

4. Welke modules van OpenERP worden in deze businesscase niet geïnstalleerd?

4.1. Inventory module

4.2. production module

4.3. HR module

4.4. Delivery module

4.5. BI module

4.6. Engineering module

4.7. Production planning module

5. Welke modules van OpenERP dienen in het geval van Chocolatier Valentino te worden geïnstalleerd?

5.1. account module

5.2. stock module

5.3. sale module

5.4. invetory module

5.5. production module

6. ERP = robuuste tractor, CRM= snelle auto. Wat wordt bedoeld met deze metafoor?

6.1. ERP is voor beginnende bedrijven en dient voor het gehele bedrijf.ERP dient voor de interne processen van het bedrijf.

6.2. CRM dient voor grote bedrijven en gaat uit van de klanten.CRM gaat meer uit van de externe processen van het bedrijf.

6.3. ERP wordt gestart zodra een order wordt ingevoerd en eindigt bij de factuur.

6.4. CRM heeft blik naar de markt gericht en ERP op de interne processen.

6.5. Een ERP systeem ondersteunt vastomlijnde processen

6.6. Bij de CRM systemen is er geen vast proces nodig want het is belangrijk dat men kan bewegen binnen het verkoopsproces. Daarom is het nodig dat je met een snelle wagen rijdt zodat je overal snel op kan inspelen.

7. Tips succesvolle ERP implimentatie

7.1. Onderschat de eigen processen niet

7.2. Maak tijd vrij voor de implementatie

7.3. Wijs een centrale applicatiebeheerder aan