Kênh truyền thông Junki

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Kênh truyền thông Junki by Mind Map: Kênh truyền thông Junki

1. Junki Instagram

1.1. Ảnh + Layout

1.1.1. Giới thiệu sản phẩm

1.1.2. Thực đơn

1.1.3. Tập tành

1.1.4. Tips

1.1.5. Hậu trường

1.1.5.1. Góc bếp

1.1.5.2. Bao bì

1.1.5.3. Nguyên liệu

1.1.5.4. Đi mua đồ

1.1.6. Đội ngũ Junki

1.1.6.1. Nấu nướng

1.1.6.2. Ship hàng

1.1.6.3. Marketing

1.1.7. Khách hàng

1.1.8. Nhà cung cấp

1.1.9. Câu nói truyền cảm hứng

1.2. Video + Boomerang

1.2.1. Giới thiệu sản phẩm

1.2.2. Hài hước

1.2.3. Cảm động

1.2.4. Tập tành

1.2.5. Quá trình làm ra sản phẩm

1.2.5.1. Rửa rau cầu kì

1.2.5.2. Trang trí set ăn

1.2.5.3. Cắt gọt

1.2.5.4. Đi mua đồ

2. Junki Website

2.1. Cửa hàng

2.1.1. Set ăn

2.1.1.1. Diet - Giảm béo

2.1.1.2. Healthy - Tốt cho sức khỏe

2.1.2. Đồ ăn phụ

2.1.3. Đồ tập

2.1.4. Sản phẩm liên kết

2.2. Góc lan man

2.3. Góc chia sẻ

2.3.1. Thực đơn

2.3.2. Tập tành

2.3.3. Tips

2.4. Tin tức

2.4.1. Tin tức

2.4.2. Câu chuyện

3. Junki Facebook

3.1. Bài viết

3.1.1. Ảnh

3.1.1.1. Giới thiệu sản phẩm

3.1.1.2. Thực đơn

3.1.1.3. Tập tành

3.1.1.4. Tips

3.1.1.5. Hậu trường

3.1.1.5.1. Đội ngũ Junki

3.1.1.5.2. Góc bếp

3.1.1.5.3. Nhà cung cấp

3.1.1.5.4. Bao bì

3.1.1.5.5. Nguyên liệu

3.1.1.5.6. Đi mua đồ

3.1.1.5.7. Khách hàng

3.1.1.6. Câu nói truyền cảm hứng

3.1.2. Video

3.1.2.1. Giới thiệu sản phẩm

3.1.2.2. Hài hước

3.1.2.3. Cảm động

3.1.2.4. Tập tành

3.1.2.5. Quá trình làm ra sản phẩm

3.1.2.5.1. Rửa rau cầu kì

3.1.2.5.2. Trang trí set ăn

3.1.2.5.3. Cắt gọt

3.1.2.5.4. Đi mua đồ

3.1.3. Nhúng

3.1.3.1. Website Junki

3.1.3.1.1. Lan man

3.1.3.1.2. Tin tức

3.1.3.2. Youtube Junki

3.1.3.3. Website bên ngoài

3.1.3.3.1. Blog hay

3.1.4. Chiến dịch

3.1.4.1. #yeudoi

3.1.4.2. #vibanthan

3.2. Video trực tiếp (Live Stream)

3.2.1. Câu chuyện bất ngờ trong cuộc sống vô tình bắt gặp

3.2.2. Sự kiện, hội nghị thú vị độc giả muốn xem

3.2.3. Câu chuyện ở địa phương, bày tỏ quan điểm riêng

3.2.4. Audio, khi người nói chuyện k muốn lộ mặt

3.3. Cửa hàng

3.3.1. Set ăn

3.3.1.1. Diet - Giảm béo

3.3.1.2. Healthy - Tốt cho sức khỏe

3.3.2. Đồ ăn phụ

3.3.3. Đồ tập

3.3.4. Sản phẩm liên kết

3.4. Ưu đãi

3.4.1. Các ngày lễ

3.4.2. Game

3.4.3. Khách giới thiệu

3.4.4. Ăn theo nhóm

3.4.5. Gói miễn phí 1 tháng 1 lần cho 1 khách hàng may mắn

3.5. Sự kiện

3.6. Cộng động

3.7. Ghi (notes)

3.8. Quảng cáo

3.9. Việc làm

3.10. Dịch vụ

4. Junki Youtube

4.1. Công thức

4.1.1. Set ăn

4.1.1.1. Diet - Giảm béo

4.1.1.2. Healthy - Tốt cho sức khỏe

4.1.2. Đồ ăn phụ

4.1.3. Đồ tập

4.1.4. Sản phẩm liên kết

4.2. Tập tành

4.3. Trò chuyện

4.3.1. Khách hàng

4.3.2. Nhân viên

4.3.3. Đối tác

4.4. Cuộc thi Sắc đẹp ngàn cân