Evaluering af skolens læringscenter

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Evaluering af skolens læringscenter by Mind Map: Evaluering af skolens læringscenter

1. Kompetenceløft

1.1. Implementering af nye kompetencer

2. Vejlederrollen

2.1. Implementering af vejlederrollen

3. LC-teamet

3.1. Funktionsbeskrivelser

3.2. Samarbejde internt

3.3. Samarbejde m. ledelsen

3.4. Teamkonstellation

4. Handleplanen

4.1. Læringsaktiviteter

4.2. Skoleudvikling

4.3. Selvudvikling

4.4. Kultur

4.5. Administration

4.6. Fysiske og virtuelle rum

5. Skolens indsatsområder

5.1. Indsatsområde

5.2. Indsatsområde

5.3. Indsatsområde