Závislost

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Závislost by Mind Map: Závislost

1. alkohol

1.1. řešení náročné životní situace

1.2. stres

1.3. deprese

1.4. frustrace

1.5. splinutí se sociální skupinou

2. cigarety

2.1. splinutí se sociální skupinou

2.2. stres

2.3. deprese

2.4. frustrace

3. gamblerství

3.1. řešení náročné životní situace

3.2. únik od reality

3.3. deprese

4. káva

4.1. splinutí s kolektivem

4.2. stres

4.3. náročná životní situace

5. léky

5.1. stres

5.2. deprese

5.3. pocity méněcennosti

5.4. řešení náročné životní situace

6. nakupování

6.1. deprese

6.2. frustrace

7. drogy

7.1. zapadnutí do sociální skupiny

7.2. řešení náročné životní situace

7.3. stres

7.4. deprese

8. workoholismus

8.1. únik před starostmi

8.2. únik před realitou

8.3. stres