L'àmbit de la comunicació dins de l'IOC

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
L'àmbit de la comunicació dins de l'IOC by Mind Map: L'àmbit de la comunicació dins de l'IOC

1. GES

1.1. Àmbit Científic: inclou l'estudi de les Matemàtiques, les Ciències i la Tecnologia

1.2. Àmbit Social: inclou l'estudi de les Ciències Socials, la Música i l'educació Visual i Plàstica

1.3. Àmbit de la Comunicació: inclou l'estudi de les llengües i literatures catalana, castellana i una llengua estrangera a triar entre anglès, francès, alemany o italià - Total 16 mòduls (35 hores per mòdul)

1.3.1. Importància del treball d'equip

1.3.1.1. Distribució del contingut curricular entre els mòduls de català i castellà.

1.3.1.2. Totes les llengües comparteixen format, metodologia, criteris d'avaluació

1.3.1.3. Promou el treball valoratiu-reflexiu sobre el propi aprenentatge

1.3.1.4. L'avaluació contínua obliga a revisar formes d'avaluar

1.3.1.5. Exemple CA3: la seqüenciació

1.3.1.6. Exemple CT4: activitat

1.3.1.7. Exemple CI0A: atenció a la diversitat

1.3.1.8. Exemple CT5: dinamització i projecció

2. Oferta formativa

2.1. Formació professional no reglada

2.2. Curs de preparació per a les proves d'accés a Cicles Formatius de Formació Professional

2.3. Cicles Formatius de Formació Professional

2.4. Batxillerat

2.5. Graduat en Educació Secundària (GES)