Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

L'àmbit de la comunicació dins de l'IOC by Mind Map: L
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

L'àmbit de la comunicació dins de l'IOC

Institut Obert de Catalunya - Generalitat de Catalunya

GES

Coneixements previs: 1. estudis anteriores 2. coneixements adquirits d'una manera no formal

Àmbit Científic: inclou l'estudi de les Matemàtiques, les Ciències i la Tecnologia

Àmbit Social: inclou l'estudi de les Ciències Socials, la Música i l'educació Visual i Plàstica

Àmbit de la Comunicació: inclou l'estudi de les llengües i literatures catalana, castellana i una llengua estrangera a triar entre anglès, francès, alemany o italià - Total 16 mòduls (35 hores per mòdul)

Importància del treball d'equip, Distribució del contingut curricular entre els mòduls de català i castellà., Totes les llengües comparteixen format, metodologia, criteris d'avaluació, Promou el treball valoratiu-reflexiu sobre el propi aprenentatge, L'avaluació contínua obliga a revisar formes d'avaluar, Exemple CA3: la seqüenciació, Exemple CT4: activitat, Exemple CI0A: atenció a la diversitat, Exemple CT5: dinamització i projecció

Oferta formativa

Formació professional no reglada

Curs de preparació per a les proves d'accés a Cicles Formatius de Formació Professional

Cicles Formatius de Formació Professional

Batxillerat

Graduat en Educació Secundària (GES)