Schoolrijpheid

Organize and structure your thoughts to write an essay

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Schoolrijpheid by Mind Map: Schoolrijpheid

1. schoolrijpheid

1.1. Als een kleuter klaar is om naar school te gaan. De kleuter is al ver in de ontwikkeling. De kleuter is al zindelijk, en is al ver is spreken en sociale contact. als een kleuter aan de voorwaarden voldoet is hij schoolrijp.

2. Lichamelijke ontwikkeling

2.1. 4 jaar: op 4 jarige leeftijd is het kind meestal iets langer dan 1 meter en weegt ruim 18 kilo. 6 jaar: op de 6 jarige leeftijd is het kind 1,20 lang en weegt 22 kilo. de buikje van de kleuter word plater en zijn beentjes in tegendeel korter. de mollige vingers verdwijnen. de De fijne motoriek word steeds fijner en wij de grove motoriek boekt het kind veel vooruitgang. de kleuter leert zijn lichaam beter te beheersen. de evengewichtsgevoel is in ontwikkeling

3. aantal tips

3.1. Aantal tips voor ouders: • je kind ondersteunen bij de voorwaarden • je kind meer helpen bij taal en leren • je kind laten weten dat je altijd terug komt • d.m.v voorbeelden geven van anderen kindjes, laten zien dat school heel leuk is • pak het kind niet te streng aan, maar weest die te vertroetel. • het kind steeds zelfstandiger zelf dingen laten doen

4. Voorwaarden voor schoolrijpheid

4.1. Om schoolrijp te kunnen zijn moet de kleuter aan de volgende voorwaarden voldoen • het kleuter moet zindelijk zijn • zich kunnen aanpassen en met andere kinderen kunnen samenwerken • zich kunnen kunnen concentreren, en enige tijd zonder ouders kunnen. • d.m.v taal kunnen communiceren. • de waarneming, het denken en het geheugen moeten voldoende zijn ontwikkelt.( links, recht) (erop, eraf) (grootste, kleinste) Op de bassisschool worden de kinderen ook verder gestimuleerd voor schoolpijpheid. zoals: • voorbereiden voor lezen en rekenen. ( dit pas goed aan het taak gericht van een kleuter) in het denken van een kleuter komt meer orden in. de kleuter krijgt steeds meer inzicht in oorzaak en gevolg