BÀI 1: MỞ ĐẦU

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
BÀI 1: MỞ ĐẦU by Mind Map: BÀI 1: MỞ ĐẦU

1. Định nghĩa và nội dung lý sinh

1.1. Quan hệ mật thiết với y học

1.1.1. Chẩn đoán bệnh, trong điều trị bệnh

1.1.2. Giải thích hiện tượng xảy ra trên cơ thể người.

1.1.3. Xây dựng thế giới quan khoa học của thầy thuốc

1.2. 4 loại tương tác của hiện tượng vật lý

1.2.1. Tương tác hấp dẫn

1.2.2. Tương tác điện từ

1.2.3. Tương tác hạt nhân mạnh

1.2.4. Tương tác hạt nhân yếu

2. Các đơn vị đo lường

2.1. Hệ đo lường hợp pháp Việt Nam

2.1.1. Chiều dài: mét (m)

2.1.2. Khối lượng: Kilogram (kg)

2.1.3. Thời gian: giây (s)

2.1.4. Cường độ dòng điện: Ampe (A)

2.1.5. Cường độ sáng: Candela (cd)

2.1.6. Nhiệt độ: Kelvin (0K)

2.2. Đại lượng vô hướng và đại lượng vecto

2.2.1. Đại lượng vô hướng: Thời gian, năng lượng, nhiệt độ, thể tích.

2.2.2. Đại lượng vecto: tốc độ, gia tốc, lực...

3. Các dạng năng lượng trong cơ thể

3.1. Cơ năng: chuyển động cơ học và tương tác cơ học, giữa các vật hoặc các phần tử của vật

3.2. Điện năng: chuyển động của các phần tử mang điện

3.3. Hóa năng: giữ cho các nguyên tử, các nhóm chức có vị trí không gian nhất định trong phân tử

3.4. Quang năng: Năng lượng liên quan đến ánh sáng để thực hiện sinh tổng hợp

3.5. Nhiệt năng: chuyển động nhiệt hỗn loạn của các phân tử

3.6. Năng lượng hạt nhân: dự trữ trong hạt nhân nguyên tử

4. Sự biến đổi các dạng năng lượng trong cơ thể

4.1. Năng lượng vào cơ thể: protid, lipid, glucid, năng lượng nhiệt, năng lượng của sóng điện từ

4.2. Chuyển hóa năng lượng trong cơ thể: qua quá trình biến đổi phức tạp trở thành các dạng năng lượng cần thiết cho cơ thể

4.3. Năng lượng ra cơ thể: qua chất bài tiết, điện năng, động năng, nhiệt năng