Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Wady Karania by Mind Map: Wady Karania

1. Problemy w szkole

2. Bunt

2.1. Robienie na złość

2.2. Nie stosowanie się do poleceń

2.3. Ucieczki

2.3.1. z domu

2.3.2. ze szkoły (wagary)

2.4. Pyskowanie

3. Agresja

4. Strach, lęk

5. Przyzwyczajenie...

6. Problemy w kontaktach z rówieśnikami

7. Obniżona samoocena

8. New node