Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Wady Karania by Mind Map: Wady Karania

1. Strach, lęk

2. Przyzwyczajenie...

3. Problemy w kontaktach z rówieśnikami

4. New node

5. Problemy w szkole

6. Bunt

6.1. Robienie na złość

6.2. Nie stosowanie się do poleceń

6.3. Ucieczki

6.3.1. z domu

6.3.2. ze szkoły (wagary)

6.4. Pyskowanie

7. Agresja

8. Obniżona samoocena