Get Started. It's Free
or sign up with your email address
hahó by Mind Map: hahó

1. Veszélye a helytelen meghatározások

2. Web 1.0 - 2.0

2.1. Mikroblogok

2.2. Online játékok

2.3. Videomegosztó portálok

2.4. Online térképek

2.5. Közösségi oldalak

2.6. Olvasás

2.6.1. Online tananyag

3. Web 3.0

3.1. Összetett keresések

3.2. Komplex információforrások

3.3. Komplex feladati lehetőségek

4. Prezi

4.1. Látványos bemutatók

4.2. Komplex slide-ok

4.3. Bárhol elindítható alkalmazás

5. Webinárium

5.1. Online előadás

5.2. Video előadás

5.3. PC-s prezentációs lehetőségek

5.4. Nincs távolságbeli gond

5.5. Többnyelvűség

6. RSS

6.1. Tananyag frissítések megosztása

6.2. Legújabbkutatsái eredményekről való értesülés

6.3. Folyamatos értesítési lehetőség

7. Wikipédia és wikik

7.1. Biztos információnyerési pont

7.2. Egyszerű keresés

7.3. Ingyenes információforrás

8. Webergonómia

8.1. Gyerekbarát felületek

8.2. Egyszerű használhatóságra való törekvés

8.3. Fogyatékkal élőknek való segítség

8.4. Figyelemfelkeltő oldalak

9. Videomegosztó szolgáltatások

9.1. Kísérletek bemutatása

9.2. Online oktatási lehetőségek

9.3. Nyelvtanulási lehetőségek

9.4. Idegen tájak, helyek bemutatási lehetősége

10. virtuális tanulási környezet

10.1. Online tananyagok

10.2. Fórumok

10.3. Távoktatási lehetőség

10.4. Új értékelési lehetőségek

10.5. Online csoportmunkák

11. Social bookmarking

11.1. Tananyaghoz tartozó linkek összegyűjtése online

11.2. Csoportmunka segédeszköz

11.3. Gyors keresési lehetőség

12. Online játékok

12.1. Kompetencia fejlesztés

12.2. Tananyag játékos elsajátítása

12.3. Számítógép használat fejlesztése

13. Mikroblog

13.1. Értékelési lehetőségek

13.2. Kapcsolat oktató és diák között

13.3. Saját gondolatok megosztása egy-egy témakörben

13.4. Vitalehetőségek

14. Online fogalomtérképek

14.1. Gyors keresési lehetőségek

14.2. Összefüggések szemléltetése

14.3. Komplex fogalmak felbontási lehetősége

15. Közösségi portál

15.1. Csoportmunka lehetőségek

15.2. Tananyag megosztási lehetőségek

15.3. Közös programok megszervezése

15.4. Tanári visszajelzések küldése, megvitatása

16. e Book

16.1. Könnyen elérhető tananyagok

16.2. Könnyű hordozhatóság

16.3. Több tananyag egyidejű raktározása

17. eLearning

17.1. Tananyag megosztási lehetőség

17.2. Csoportmunka

17.3. Beadandók online értékelése

17.4. Visszajelzési lehetőségek

18. Netokrácia

18.1. Kiterjedt információszerzési lehetőség

18.2. Kiterjedt kapcsolatrendszer más diákokkal, intézményekkel

18.3. Könnyebb keresési rendszer

19. Internetbiztonság

19.1. Fiatalok személyi adatainak védelme

19.2. Diákok védelme molesztálások ellen

19.3. Fiatalok egészséges fejlődésének biztosítása

19.4. Megbízható adatok, információk biztosítása

20. Oversharing

20.1. Visszahúzódóbb diákok megnyílásának lehetősége

20.2. Csapatépítő jelleg

20.3. Ismertségek fenntartása

21. Mobil tanulás

21.1. Könnyebb tanulási lehetőségek

21.2. Könnyebb hozzáférhetőség az információkhoz

21.3. Tananyag hordozhatása

22. Online viselkedéskultúra

22.1. Nevelő jelleg

22.2. Nincs visszaélés a személytelenséggel

22.3. Érzelmek kifejezési lehetősége

23. Információs társadalom

23.1. Mások gondolatainak, meglátásainak megismerése

23.2. Tananyagok, információ elterjedése

23.3. Új információszerzési lehetőségek (fórumok, ismeretterjesztő oldalak)

23.4. New node

24. Okostelefon

24.1. Hordozhatóság

24.2. Rendkívül sokszínű programozhatóság

24.3. Egyszerű használat

25. Google dokumentumok

25.1. Bárhol megnyitható, ahol van internet.

25.2. Csoportmunka lehetősége.

25.3. Képes az offline szerkesztett dokumentumokat is megnyitni.

26. Konnektivizmus

26.1. Gyors információcsere

26.2. Rendkívül széleskörű csoportmunka

26.3. Információszűrési képességek fejlődése

27. Ingerfalók

27.1. Információszűrés fejlődése

27.2. Figyelemmegosztás fejlődése

27.3. Hatékonyabb csoportmunka