Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

TANESZKÖZÖK / SZEMLÉLTETŐ ESZKÖZÖK by Mind Map: TANESZKÖZÖK /
SZEMLÉLTETŐ
ESZKÖZÖK
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

TANESZKÖZÖK / SZEMLÉLTETŐ ESZKÖZÖK

A TANULÁSI MOTIVÁCIÓK SZINTJEI PEDAGÓGIAI SZEMPONTBÓL

Réthy Endréné: Motiváció, tanulás, tanítás - Miért tanulunk jól vagy rosszul?. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.

BEÉPÜLT / INTERNALIZÁLT

BELSŐ / INTRINZIK

KÜLSŐ / EXTRINZIK

PRESZTÍZS MINT MOTIVÁCIÓ

(A MOTIVÁCIÓ HIÁNYA)

HATÉKONY HASZNÁLATA

HATÁSAI

ELŐNYEI

SEGÍTI A TANANYAG ELSAJÁTÍTÁSÁT

MOTIVÁL

JOBBAN RÖGZÜL

ÖRÖM A TANULÁS

DIÁKOK BEVONÁSA

TANANYAG ÖSSZEKAPCSOLÁSA A MINDENNAPI ÉLETTEL

HÁTRÁNYAI

IDŐHIÁNY

KOROSZTÁLYOK SAJÁTOSSÁGAI

TANESZKÖZÖK ÁLTALÁNIS ISKOLÁBAN ÉS GIMNÁZIUMBAN

HOGYAN VÁLTOZIK A GYEREKEK MOTIVÁCIÓJA AZ ÉVEK SORÁN

PEDAGÓGUS SZÜKSÉGES KOMPETENCIÁI

KREATÍV

ÖTLETES

KÉZÜGYESSÉG

TÜRELMES

RUGALMAS

("GAZDAG"...)

FELKÉSZÜLTSÉG

ANYAGI TÁMOGATÁSOK, NAGYON KEVÉS...

FELKÉSZÜLÉS

IDŐIGÉNYES

KÉSZ ESZKÖZÖK

MARADANDÓ (SOKÁIG HASZNÁLHATÓ), TANKÖNYV, MUNKAFÜZET

RÖVID TÁVÚ (HAMAR TÖNKREMEGY)

BAKIK

TÚLTERVEZÉS

FELKÉSZÜLETLENSÉG

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYEREKEK ÉS A TANESZKÖZÖK

VAN, HOGY MÉG ÍGY SEM ÉRTIK AZ ANYAGOT

TANÓRÁK

MELYIK ÓRÁN MIT

FÖLDRAJZ, TÉRKÉP, KŐZETEK, ATLASZ, GRAFIKONOK, DIAGRAMMOK

TÖRTÉNELEM, TÉRKÉP, FOLYÓIRAT, FILM

MATEMATIKA, BÁRMI...

IRODALOM, SZÖVEGGYŰJTEMÉNY

FIZIKA, KÉMIA, BIOLÓGIA, KÍSÉRLETEK, FÜGGVÉNYTÁBLA, MIKROSZKÓP, PERIÓDUSOS RENDSZER

IDEGENNYELV, HANGANYAG

KÉSZSÉGTÁRGYAK

INTERAKTÍV TÁBLA

INTERAKTÍV TANANYAG ELKÉSZÍTÉSE, SOK KÉSZÜLÉST IGÉNYEL

A MOTIVÁCIÓ

ELMÉLETI ÉS PSZICHOLÓGIAI HÁTTERE

Atkinson - Hilgard: Pszichológia. Osiris Kiadó, Budapest, 2005.

AROUSAL

ALAPVETŐ MOTÍVUMOK, MASLOW-PIRAMIS

A VARGA-FÉLE MÓDSZER

http://alsos.fazekas.hu/wiki/Matematika/M%C3%B3dszertani_alapelvek

MÓDSZERTANI ALAPELVEK

VALÓSÁGON ALAPULÓ CSELEKVŐ TAPASZTALATSZERZÉS

AZ ESZKÖZÖK BIZTOSÍTÁSA / HASZNÁLATA

AZ ABSZTRAKCIÓS ÚT MEGTERVEZÉSE

EGYSÉGES ÉS SZÉLES ALAPOZÁS

ÉLETKORI SAJÁTOSSÁGOK FIGYELEMBEVÉTELE

LÉGKÖR

A MÓDSZER HATÁSA

MIÉRT JÖTT LÉTRE

TANESZKÖZÖK A GYAKORLATBAN

ÓRALÁTOGATÁS

TAPASZTALATOK

INTERJÚ AZ OSZTÁLYFŐNÖKKEL

FIGYELEMFENNTARTÁS

A FIGYELEM JELLEMZŐI

HOGYAN?

DICSÉRET

VÁLTOZATOS SZEMLÉLTETŐ ESZKÖZÖK

TANKÖNYV ÉS MUNKAFÜZET HASZNÁLATA

MILYEN A JÓ TANKÖNYV / MUNKAFÜZET

A TANÓRA MEKKORA RÉSZÉBEN ÉRDEMES HASZNÁLNI?

KOOPERATÍV OKTATÁS

MOTIVÁLÓ HATÁSA

ELŐNYEI AZ ESZKÖZHASZNÁLAT SZEMPONTJÁBÓL

GAZDÁLKODÁS AZ IDŐVEL

ELŐRE TERVEZÉS