TANESZKÖZÖK / SZEMLÉLTETŐ ESZKÖZÖK

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TANESZKÖZÖK / SZEMLÉLTETŐ ESZKÖZÖK by Mind Map: TANESZKÖZÖK / SZEMLÉLTETŐ ESZKÖZÖK

1. A TANULÁSI MOTIVÁCIÓK SZINTJEI PEDAGÓGIAI SZEMPONTBÓL

1.1. BEÉPÜLT / INTERNALIZÁLT

1.2. BELSŐ / INTRINZIK

1.3. KÜLSŐ / EXTRINZIK

1.4. PRESZTÍZS MINT MOTIVÁCIÓ

1.5. (A MOTIVÁCIÓ HIÁNYA)

2. HATÉKONY HASZNÁLATA

3. HATÁSAI

3.1. ELŐNYEI

3.1.1. SEGÍTI A TANANYAG ELSAJÁTÍTÁSÁT

3.1.2. MOTIVÁL

3.1.3. JOBBAN RÖGZÜL

3.1.4. ÖRÖM A TANULÁS

3.1.5. DIÁKOK BEVONÁSA

3.1.6. TANANYAG ÖSSZEKAPCSOLÁSA A MINDENNAPI ÉLETTEL

3.2. HÁTRÁNYAI

3.2.1. IDŐHIÁNY

4. PEDAGÓGUS SZÜKSÉGES KOMPETENCIÁI

4.1. KREATÍV

4.2. ÖTLETES

4.3. KÉZÜGYESSÉG

4.4. TÜRELMES

4.5. RUGALMAS

4.6. ("GAZDAG"...)

4.7. FELKÉSZÜLTSÉG

4.7.1. ANYAGI TÁMOGATÁSOK

4.7.1.1. NAGYON KEVÉS...

5. FELKÉSZÜLÉS

5.1. IDŐIGÉNYES

5.2. KÉSZ ESZKÖZÖK

5.2.1. MARADANDÓ (SOKÁIG HASZNÁLHATÓ)

5.2.1.1. TANKÖNYV

5.2.1.2. MUNKAFÜZET

5.2.2. RÖVID TÁVÚ (HAMAR TÖNKREMEGY)

6. BAKIK

6.1. TÚLTERVEZÉS

6.2. FELKÉSZÜLETLENSÉG

6.3. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYEREKEK ÉS A TANESZKÖZÖK

6.3.1. VAN, HOGY MÉG ÍGY SEM ÉRTIK AZ ANYAGOT

7. A MOTIVÁCIÓ

7.1. ELMÉLETI ÉS PSZICHOLÓGIAI HÁTTERE

7.1.1. AROUSAL

7.1.2. ALAPVETŐ MOTÍVUMOK

7.1.2.1. MASLOW-PIRAMIS

8. FIGYELEMFENNTARTÁS

8.1. A FIGYELEM JELLEMZŐI

8.2. HOGYAN?

8.2.1. DICSÉRET

8.2.2. VÁLTOZATOS SZEMLÉLTETŐ ESZKÖZÖK

9. GAZDÁLKODÁS AZ IDŐVEL

9.1. ELŐRE TERVEZÉS

10. KOROSZTÁLYOK SAJÁTOSSÁGAI

10.1. TANESZKÖZÖK ÁLTALÁNIS ISKOLÁBAN ÉS GIMNÁZIUMBAN

10.2. HOGYAN VÁLTOZIK A GYEREKEK MOTIVÁCIÓJA AZ ÉVEK SORÁN

11. TANÓRÁK

11.1. MELYIK ÓRÁN MIT

11.1.1. FÖLDRAJZ

11.1.1.1. TÉRKÉP

11.1.1.2. KŐZETEK

11.1.1.3. ATLASZ

11.1.1.4. GRAFIKONOK

11.1.1.5. DIAGRAMMOK

11.1.2. TÖRTÉNELEM

11.1.2.1. TÉRKÉP

11.1.2.2. FOLYÓIRAT

11.1.2.3. FILM

11.1.3. MATEMATIKA

11.1.3.1. BÁRMI...

11.1.4. IRODALOM

11.1.4.1. SZÖVEGGYŰJTEMÉNY

11.1.5. FIZIKA, KÉMIA, BIOLÓGIA

11.1.5.1. KÍSÉRLETEK

11.1.5.2. FÜGGVÉNYTÁBLA

11.1.5.3. MIKROSZKÓP

11.1.5.4. PERIÓDUSOS RENDSZER

11.1.6. IDEGENNYELV

11.1.6.1. HANGANYAG

11.1.7. KÉSZSÉGTÁRGYAK

11.2. INTERAKTÍV TÁBLA

11.2.1. INTERAKTÍV TANANYAG ELKÉSZÍTÉSE

11.2.1.1. SOK KÉSZÜLÉST IGÉNYEL

12. A VARGA-FÉLE MÓDSZER

12.1. MÓDSZERTANI ALAPELVEK

12.1.1. VALÓSÁGON ALAPULÓ CSELEKVŐ TAPASZTALATSZERZÉS

12.1.2. AZ ESZKÖZÖK BIZTOSÍTÁSA / HASZNÁLATA

12.1.3. AZ ABSZTRAKCIÓS ÚT MEGTERVEZÉSE

12.1.4. EGYSÉGES ÉS SZÉLES ALAPOZÁS

12.1.5. ÉLETKORI SAJÁTOSSÁGOK FIGYELEMBEVÉTELE

12.1.6. LÉGKÖR

12.2. A MÓDSZER HATÁSA

12.3. MIÉRT JÖTT LÉTRE

13. TANESZKÖZÖK A GYAKORLATBAN

13.1. ÓRALÁTOGATÁS

13.1.1. TAPASZTALATOK

13.1.2. INTERJÚ AZ OSZTÁLYFŐNÖKKEL

14. TANKÖNYV ÉS MUNKAFÜZET HASZNÁLATA

14.1. MILYEN A JÓ TANKÖNYV / MUNKAFÜZET

14.2. A TANÓRA MEKKORA RÉSZÉBEN ÉRDEMES HASZNÁLNI?

15. KOOPERATÍV OKTATÁS

15.1. MOTIVÁLÓ HATÁSA

15.2. ELŐNYEI AZ ESZKÖZHASZNÁLAT SZEMPONTJÁBÓL