Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

TANESZKÖZÖK / SZEMLÉLTETŐ ESZKÖZÖK by Mind Map: TANESZKÖZÖK / SZEMLÉLTETŐ ESZKÖZÖK
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

TANESZKÖZÖK / SZEMLÉLTETŐ ESZKÖZÖK

A TANULÁSI MOTIVÁCIÓK SZINTJEI PEDAGÓGIAI SZEMPONTBÓL

Réthy Endréné: Motiváció, tanulás, tanítás - Miért tanulunk jól vagy rosszul?. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.

BEÉPÜLT / INTERNALIZÁLT

BELSŐ / INTRINZIK

KÜLSŐ / EXTRINZIK

PRESZTÍZS MINT MOTIVÁCIÓ

(A MOTIVÁCIÓ HIÁNYA)

HATÉKONY HASZNÁLATA

HATÁSAI

ELŐNYEI

HÁTRÁNYAI

KOROSZTÁLYOK SAJÁTOSSÁGAI

TANESZKÖZÖK ÁLTALÁNIS ISKOLÁBAN ÉS GIMNÁZIUMBAN

HOGYAN VÁLTOZIK A GYEREKEK MOTIVÁCIÓJA AZ ÉVEK SORÁN

PEDAGÓGUS SZÜKSÉGES KOMPETENCIÁI

KREATÍV

ÖTLETES

KÉZÜGYESSÉG

TÜRELMES

RUGALMAS

("GAZDAG"...)

FELKÉSZÜLTSÉG

FELKÉSZÜLÉS

IDŐIGÉNYES

KÉSZ ESZKÖZÖK

BAKIK

TÚLTERVEZÉS

FELKÉSZÜLETLENSÉG

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYEREKEK ÉS A TANESZKÖZÖK

TANÓRÁK

MELYIK ÓRÁN MIT

INTERAKTÍV TÁBLA

A MOTIVÁCIÓ

ELMÉLETI ÉS PSZICHOLÓGIAI HÁTTERE

Atkinson - Hilgard: Pszichológia. Osiris Kiadó, Budapest, 2005.

A VARGA-FÉLE MÓDSZER

http://alsos.fazekas.hu/wiki/Matematika/M%C3%B3dszertani_alapelvek

MÓDSZERTANI ALAPELVEK

A MÓDSZER HATÁSA

MIÉRT JÖTT LÉTRE

TANESZKÖZÖK A GYAKORLATBAN

ÓRALÁTOGATÁS

FIGYELEMFENNTARTÁS

A FIGYELEM JELLEMZŐI

HOGYAN?

TANKÖNYV ÉS MUNKAFÜZET HASZNÁLATA

MILYEN A JÓ TANKÖNYV / MUNKAFÜZET

A TANÓRA MEKKORA RÉSZÉBEN ÉRDEMES HASZNÁLNI?

KOOPERATÍV OKTATÁS

MOTIVÁLÓ HATÁSA

ELŐNYEI AZ ESZKÖZHASZNÁLAT SZEMPONTJÁBÓL

GAZDÁLKODÁS AZ IDŐVEL

ELŐRE TERVEZÉS