TANESZKÖZÖK / SZEMLÉLTETŐ ESZKÖZÖK

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TANESZKÖZÖK / SZEMLÉLTETŐ ESZKÖZÖK by Mind Map: TANESZKÖZÖK / SZEMLÉLTETŐ ESZKÖZÖK

1. A TANULÁSI MOTIVÁCIÓK SZINTJEI PEDAGÓGIAI SZEMPONTBÓL

1.1. BEÉPÜLT / INTERNALIZÁLT

1.2. BELSŐ / INTRINZIK

1.3. KÜLSŐ / EXTRINZIK

1.4. PRESZTÍZS MINT MOTIVÁCIÓ

1.5. (A MOTIVÁCIÓ HIÁNYA)

2. HATÉKONY HASZNÁLATA

3. HATÁSAI

3.1. ELŐNYEI

3.1.1. SEGÍTI A TANANYAG ELSAJÁTÍTÁSÁT

3.1.2. MOTIVÁL

3.1.3. JOBBAN RÖGZÜL

3.1.4. ÖRÖM A TANULÁS

3.1.5. DIÁKOK BEVONÁSA

3.1.6. TANANYAG ÖSSZEKAPCSOLÁSA A MINDENNAPI ÉLETTEL

3.2. HÁTRÁNYAI

3.2.1. IDŐHIÁNY

4. KOROSZTÁLYOK SAJÁTOSSÁGAI

4.1. TANESZKÖZÖK ÁLTALÁNIS ISKOLÁBAN ÉS GIMNÁZIUMBAN

4.2. HOGYAN VÁLTOZIK A GYEREKEK MOTIVÁCIÓJA AZ ÉVEK SORÁN

5. PEDAGÓGUS SZÜKSÉGES KOMPETENCIÁI

5.1. KREATÍV

5.2. ÖTLETES

5.3. KÉZÜGYESSÉG

5.4. TÜRELMES

5.5. RUGALMAS

5.6. ("GAZDAG"...)

5.7. FELKÉSZÜLTSÉG

5.7.1. ANYAGI TÁMOGATÁSOK

5.7.1.1. NAGYON KEVÉS...

6. FELKÉSZÜLÉS

6.1. IDŐIGÉNYES

6.2. KÉSZ ESZKÖZÖK

6.2.1. MARADANDÓ (SOKÁIG HASZNÁLHATÓ)

6.2.1.1. TANKÖNYV

6.2.1.2. MUNKAFÜZET

6.2.2. RÖVID TÁVÚ (HAMAR TÖNKREMEGY)

7. BAKIK

7.1. TÚLTERVEZÉS

7.2. FELKÉSZÜLETLENSÉG

7.3. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYEREKEK ÉS A TANESZKÖZÖK

7.3.1. VAN, HOGY MÉG ÍGY SEM ÉRTIK AZ ANYAGOT

8. TANÓRÁK

8.1. MELYIK ÓRÁN MIT

8.1.1. FÖLDRAJZ

8.1.1.1. TÉRKÉP

8.1.1.2. KŐZETEK

8.1.1.3. ATLASZ

8.1.1.4. GRAFIKONOK

8.1.1.5. DIAGRAMMOK

8.1.2. TÖRTÉNELEM

8.1.2.1. TÉRKÉP

8.1.2.2. FOLYÓIRAT

8.1.2.3. FILM

8.1.3. MATEMATIKA

8.1.3.1. BÁRMI...

8.1.4. IRODALOM

8.1.4.1. SZÖVEGGYŰJTEMÉNY

8.1.5. FIZIKA, KÉMIA, BIOLÓGIA

8.1.5.1. KÍSÉRLETEK

8.1.5.2. FÜGGVÉNYTÁBLA

8.1.5.3. MIKROSZKÓP

8.1.5.4. PERIÓDUSOS RENDSZER

8.1.6. IDEGENNYELV

8.1.6.1. HANGANYAG

8.1.7. KÉSZSÉGTÁRGYAK

8.2. INTERAKTÍV TÁBLA

8.2.1. INTERAKTÍV TANANYAG ELKÉSZÍTÉSE

8.2.1.1. SOK KÉSZÜLÉST IGÉNYEL

9. A MOTIVÁCIÓ

9.1. ELMÉLETI ÉS PSZICHOLÓGIAI HÁTTERE

9.1.1. AROUSAL

9.1.2. ALAPVETŐ MOTÍVUMOK

9.1.2.1. MASLOW-PIRAMIS

10. A VARGA-FÉLE MÓDSZER

10.1. MÓDSZERTANI ALAPELVEK

10.1.1. VALÓSÁGON ALAPULÓ CSELEKVŐ TAPASZTALATSZERZÉS

10.1.2. AZ ESZKÖZÖK BIZTOSÍTÁSA / HASZNÁLATA

10.1.3. AZ ABSZTRAKCIÓS ÚT MEGTERVEZÉSE

10.1.4. EGYSÉGES ÉS SZÉLES ALAPOZÁS

10.1.5. ÉLETKORI SAJÁTOSSÁGOK FIGYELEMBEVÉTELE

10.1.6. LÉGKÖR

10.2. A MÓDSZER HATÁSA

10.3. MIÉRT JÖTT LÉTRE

11. TANESZKÖZÖK A GYAKORLATBAN

11.1. ÓRALÁTOGATÁS

11.1.1. TAPASZTALATOK

11.1.2. INTERJÚ AZ OSZTÁLYFŐNÖKKEL

12. FIGYELEMFENNTARTÁS

12.1. A FIGYELEM JELLEMZŐI

12.2. HOGYAN?

12.2.1. DICSÉRET

12.2.2. VÁLTOZATOS SZEMLÉLTETŐ ESZKÖZÖK

13. TANKÖNYV ÉS MUNKAFÜZET HASZNÁLATA

13.1. MILYEN A JÓ TANKÖNYV / MUNKAFÜZET

13.2. A TANÓRA MEKKORA RÉSZÉBEN ÉRDEMES HASZNÁLNI?

14. KOOPERATÍV OKTATÁS

14.1. MOTIVÁLÓ HATÁSA

14.2. ELŐNYEI AZ ESZKÖZHASZNÁLAT SZEMPONTJÁBÓL

15. GAZDÁLKODÁS AZ IDŐVEL

15.1. ELŐRE TERVEZÉS