Trening

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Trening by Mind Map: Trening

1. Fysisk gevinst

1.1. styrker immunforsvaret

1.2. utholdenhet

1.3. Øker bevegeligheten (ledd) og gjør oss smidigere

1.4. FOREBYGGER

1.4.1. ryggploblemer, ved å øke muskelstyrken

1.4.2. fordøyelsesproblemer

1.4.3. hjerte- og karsykdommer ( ved å styrke hjertemuskelen)

1.4.4. overvekt ( ved å øke fettforbrenning)

1.4.5. type 2- diabetes og enkelte kreftformenr

1.4.6. Beinskjørhet ( løping, hopp og rask gange)

2. Trene inne

2.1. Fordel i Norge

2.1.1. vær, vind, snø og regn

2.2. Mange synes det er mer lybetont å trene sammen med andre, til musikk og under intruksjon

2.3. VARIERTE TILBUD INNE PÅ HELSESTUDIO

2.3.1. Spinning

2.3.2. aerobic

2.3.3. styrketrening

2.3.4. yoga

2.3.5. vanntrening

2.3.6. streching

2.3.7. ballidretter

2.3.8. kampsport

2.3.9. dans

3. Motivasjon

3.1. Vi skiller mellom indre og ytre motivasjon

3.1.1. Ytre motivasjon kommer utenfra

3.1.2. Eksempel

3.1.3. At andre forventer resultater av deg

3.1.4. Indre morivasjon komemr innefra

3.1.5. du drives av din indre lyst

3.1.6. gleder seg over å trene

3.1.7. den indre motivasjonen øker når du får positive tilbakemldinger, enten fra deg selv gjennom resultater du oppnår, eller fra omgivelsene

3.1.8. INDRE MOTIVASJON VARER LENGRE ENN YTRE MOTIVASJON

4. Tren ute

4.1. Skog og mark

4.2. kan selv styre ( intensiteten og vanskelighetsgraden)

4.3. naturopplevelsene= motiverende

4.4. man kan utfordre seg selv

4.4.1. raske spaserturer

4.5. FINN NOE MAN TRIVES MED

5. Trene på jobben

5.1. Mindre sykefravær

5.2. mer vanlig en før

5.3. noen arbeidplasser har inngåt avtaler slik at arbeidstakerne kan trene rimelig

5.4. mens andre mener at de ansatte må trene et visst antall timer per uke,

5.5. Fordi at kroppen er tilpastningsdyktig, vil den snart tilapsse seg belastningen som påføres gjennom trening:

5.6. Med riktig kombinasjon av trening, kost og hvile får kroppen et overskudd som gir deg større arbeidkapasitet

6. Trening gir trivsel

6.1. Sover bedre

6.2. Bedre selvtillit

6.3. Orker mer

6.4. tryggere på seg selv

6.5. større evne til å presse seg selv

6.6. MAN TÅLER MER!

7. Mestring

7.1. opplevelsen av mestring er en øvelse

7.2. sette seg mål= lykkefølelse

7.3. Trening gør tilpasses den enkelte, og de målene en setter seg, må være realistisk

7.4. Hvis man ikke mestrer de målene man har satt seg, blir motivasjonen lavere, og da kan det hende at man slutter helt å trene

8. Psykisk gevinst

8.1. KROPPENS "LYKKEHORMONER" KALLES

8.1.1. ENDORFINER

8.1.2. frigjøres under trening og virker positivt inn på humøret og sinnsstemningen

9. Trening- eget ansvar

9.1. Alle har ansvar for vår egen helse

9.2. Trening gir garantert gevinst

9.3. Mange sier at de ikke har tid, men har man lyst til det, må man prioritere det

9.4. TRENIG GIR:

9.5. overskudd

9.6. bedre humør

9.7. trivsel

9.8. og det blir resultater av trening om man trener systematisk

10. Hvordan trene?

10.1. øk belastingen litt hver gang

10.2. slik kan du trene opp kroppen til å bi sterkere

10.3. får man smerter som varer etter trening, kan det være tegn på overbelastning eller feilbelastninger ( da kan man gjøre noe annet til smerten gir seg)

10.4. neon begynner å overdrive når de trener

10.5. kroppen trenger hvile mellom treningsøktene, slik at muskulaturen kan gjenoppbygges

10.6. ved trening trenger man mat og drikke både et par timer før og etter trening. ( treningseffekten blir større da)