Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Trening by Mind Map: Trening

1. I Norge kan innendørs trening være en fordel

2. Turer i skog og mark kan varieres

3. Motivasjon

4. Vi skiller mellom indre og ytre motivasjon.

5. Trene ute

6. Trene inne

7. Trene på jobben

7.1. Undersøkelser har vist at sykefraværet

8. Mestring

8.1. Opplevelsen av å mestre en øvelse.

9. Trening - eget ansvar

9.1. Vi har alle et ansvar for vår egen helse.

10. Fysisk aktivitet reduserer spenninger og stress

10.1. Når du merker den positive effekten.

11. Fysisk gevinst

11.1. Trening styrker immunforsvaret.

11.1.1. Trening forebygger type 2-diabetes og kreft

11.1.2. Trening forebygger hjerte- og karsykdommer

12. Hvordan trene

12.1. Fysisk aktivitet

12.1.1. Hvis du får smerter

12.1.1.1. New node

13. Psykisk gevinst

13.1. Kroppens lykkehormoner

14. Trening gir trivsel