Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Trening by Mind Map: Trening

1. Fysisk aktivitet reduserer spenninger og stress

1.1. Når du merker den positive effekten.

2. I Norge kan innendørs trening være en fordel

3. Turer i skog og mark kan varieres

4. Motivasjon

5. Vi skiller mellom indre og ytre motivasjon.

6. Fysisk gevinst

6.1. Trening styrker immunforsvaret.

6.1.1. Trening forebygger type 2-diabetes og kreft

6.1.2. Trening forebygger hjerte- og karsykdommer

7. Hvordan trene

7.1. Fysisk aktivitet

7.1.1. Hvis du får smerter

7.1.1.1. New node

8. Trene ute

9. Trene inne

10. Trene på jobben

10.1. Undersøkelser har vist at sykefraværet

11. Mestring

11.1. Opplevelsen av å mestre en øvelse.

12. Trening - eget ansvar

12.1. Vi har alle et ansvar for vår egen helse.

13. Psykisk gevinst

13.1. Kroppens lykkehormoner

14. Trening gir trivsel