Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Eliminació Nitrògen d'aigües residuals per procés Anammox by Mind Map: Eliminació Nitrògen
d
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Eliminació Nitrògen d'aigües residuals per procés Anammox

Definició

Història

Ambients naturals

Estequiometria

Paràmetres

Biològics

Població microbiana

Activitat

Enginyerils

Tipus reactor, Paràmetres operacionals, Volum alimentació, Dimensions reactors, TRH, TRC, Càrrega aplicada

Físics

Temperatura

Pressió

Químics

Carboni, Orgànic, Inorgànic

Nitrògen, Nitrat, Nitrit

Fòsfor

Micronutrients

Tòxics