Eliminació Nitrògen d'aigües residuals per procés Anammox

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Eliminació Nitrògen d'aigües residuals per procés Anammox by Mind Map: Eliminació Nitrògen d'aigües residuals per procés Anammox

1. Definició

1.1. Història

1.2. Ambients naturals

1.3. Estequiometria

2. Paràmetres

2.1. Biològics

2.1.1. Població microbiana

2.1.2. Activitat

2.2. Enginyerils

2.2.1. Tipus reactor

2.2.1.1. Paràmetres operacionals

2.2.1.1.1. Volum alimentació

2.2.1.1.2. Dimensions reactors

2.2.1.1.3. TRH

2.2.1.1.4. TRC

2.2.1.1.5. Càrrega aplicada

2.3. Físics

2.3.1. Temperatura

2.3.2. Pressió

2.4. Químics

2.4.1. Carboni

2.4.1.1. Orgànic

2.4.1.2. Inorgànic

2.4.2. Nitrògen

2.4.2.1. Nitrat

2.4.2.2. Nitrit

2.4.3. Fòsfor

2.4.4. Micronutrients

2.4.5. Tòxics