Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Psychoterapeutyczne aspekty obrzędów pogrzebowych by Mind Map: Psychoterapeutyczne aspekty obrzędów
pogrzebowych
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Psychoterapeutyczne aspekty obrzędów pogrzebowych

2. Obrzędy pogrzebowe jako mechanizmy terapeutyczne

2.1. Miejsce śmierci i żałoby w polskiej kulturze

2.2. Żal jako emocjonalna odpowiedź na śmierć

2.2.1. Definicja i charakterystyka żałoby

2.2.2. Stadia żałoby

2.3. Ambiwalencja uczuć

2.3.1. Przeżywanie cierpienia i emocji

2.3.2. Stopnie obojętności

2.3.3. Stres i cierpienie

2.4. Rzeczywistość śmierci

2.4.1. Odpowiedzialność za śmierć i poczucie straty

2.4.2. Internalizacja i deprywacja

1. Religijne i świeckie obrzędy pogrzebowe

1.1. Obrzędy i ceremonie pogrzebowe w kulturze chrześcijańskiej

1.1.1. Porównanie obrzędów pogrzebowych w kościele katolickim

1.1.2. Obrzędy pogrzebowe w Judaizmie

1.1.3. Występujące w Polsce zwyczaje pogrzebowe kultury islamskiej

1.2. Świeckie ceremonie pogrzebowe

1.2.1. Istotne cechy pogrzebów świeckich

1.2.2. Uroczyste pogrzeby z wojskową asystą honorową

1.3. Polskie zwyczaje i ich walory terapetyczne

3. Funkcje wychowawcze, socjalizacyjne i pedagogiczne obrzędów pogrzebowych

3.1.Przeżywanie pogrzebu w polskiej tradycji żałobnej

3.2. Funkcje wychowawcze obrzędów pogrzebowych oraz funkcje rodziny

3.3. Funkcje socjalizacyjne

3.4. Funkcje pedagogiczne

3.5. Aspekty terapetyczne

Wstęp

Zakończenie

Aneks

Bibliografia

Spis treści