Psychoterapeutyczne aspekty obrzędów pogrzebowych

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Psychoterapeutyczne aspekty obrzędów pogrzebowych by Mind Map: Psychoterapeutyczne aspekty obrzędów pogrzebowych

1. 2. Obrzędy pogrzebowe jako mechanizmy terapeutyczne

1.1. 2.1. Miejsce śmierci i żałoby w polskiej kulturze

1.2. 2.2. Żal jako emocjonalna odpowiedź na śmierć

1.2.1. 2.2.1. Definicja i charakterystyka żałoby

1.2.2. 2.2.2. Stadia żałoby

1.3. 2.3. Ambiwalencja uczuć

1.3.1. 2.3.1. Przeżywanie cierpienia i emocji

1.3.2. 2.3.2. Stopnie obojętności

1.3.3. 2.3.3. Stres i cierpienie

1.4. 2.4. Rzeczywistość śmierci

1.4.1. 2.4.1. Odpowiedzialność za śmierć i poczucie straty

1.4.2. 2.4.2. Internalizacja i deprywacja

2. 1. Religijne i świeckie obrzędy pogrzebowe

2.1. 1.1. Obrzędy i ceremonie pogrzebowe w kulturze chrześcijańskiej

2.1.1. 1.1.1. Porównanie obrzędów pogrzebowych w kościele katolickim

2.1.2. 1.1.2. Obrzędy pogrzebowe w Judaizmie

2.1.3. 1.1.3. Występujące w Polsce zwyczaje pogrzebowe kultury islamskiej

2.2. 1.2. Świeckie ceremonie pogrzebowe

2.2.1. 1.2.1. Istotne cechy pogrzebów świeckich

2.2.2. 1.2.2. Uroczyste pogrzeby z wojskową asystą honorową

2.3. 1.3. Polskie zwyczaje i ich walory terapetyczne

3. 3. Funkcje wychowawcze, socjalizacyjne i pedagogiczne obrzędów pogrzebowych

3.1. 3.1.Przeżywanie pogrzebu w polskiej tradycji żałobnej

3.2. 3.2. Funkcje wychowawcze obrzędów pogrzebowych oraz funkcje rodziny

3.3. 3.3. Funkcje socjalizacyjne

3.4. 3.4. Funkcje pedagogiczne

3.5. 3.5. Aspekty terapetyczne

4. Wstęp

5. Zakończenie

6. Aneks

7. Bibliografia

8. Spis treści