Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Psychoterapeutyczne aspekty obrzędów pogrzebowych by Mind Map: Psychoterapeutyczne aspekty obrzędów pogrzebowych
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Psychoterapeutyczne aspekty obrzędów pogrzebowych

2. Obrzędy pogrzebowe jako mechanizmy terapeutyczne

2.1. Miejsce śmierci i żałoby w polskiej kulturze

2.2. Żal jako emocjonalna odpowiedź na śmierć

2.3. Ambiwalencja uczuć

2.4. Rzeczywistość śmierci

1. Religijne i świeckie obrzędy pogrzebowe

1.1. Obrzędy i ceremonie pogrzebowe w kulturze chrześcijańskiej

1.2. Świeckie ceremonie pogrzebowe

1.3. Polskie zwyczaje i ich walory terapetyczne

3. Funkcje wychowawcze, socjalizacyjne i pedagogiczne obrzędów pogrzebowych

3.1.Przeżywanie pogrzebu w polskiej tradycji żałobnej

3.2. Funkcje wychowawcze obrzędów pogrzebowych oraz funkcje rodziny

3.3. Funkcje socjalizacyjne

3.4. Funkcje pedagogiczne

3.5. Aspekty terapetyczne

Wstęp

Zakończenie

Aneks

Bibliografia

Spis treści