ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ by Mind Map: ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

1. การปฏิบัติตนใส่หน้ากากอนามัย แว่นตาทุกชนิดเพื่อป้องกันเถ้าภูเขาไฟ เตรียมเสบียง ยารักษาโรค เครื่องใช้ที่จำเป็นและ

2. สาเหตุ หินหนืดที่อยู่ใต้เปลือกโลกถูกแรงดันอัดให้แทรกรอยแตกขึ้นสู่ผิวโลก โดยมีแรงปะทุหรือแรงระเบิดเกิดขึ้น

3. วาตภัย

3.1. สาเหตุ แรงดันในอากาศต่ำลงมากกว่าในบริเวณรอบๆ พื้นที่หนึ่ง พร้อมกับมีแรงดันอากาศสูงเกิดขึ้นรอบ ๆ พื้นที่นั้น การรวมของแรงปะทะต่าง ๆ ก่อให้เกิดลม

3.2. ผลกระทบ ต้นไม้ทับบ้านเรือนพัง ผู้คนได้รับบาดเจ็บถึงตาย เรือกสวนไร่นา เสียหาย

3.3. การป้องกัน ติดตามสอบถามสภาวะอากาศ ฟังคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาสม่ำเสมอ ตรวจสอบความแข็งแรงของบ้านเรือน

3.4. การปฏิบัติตน เมื่อเกิดลมพายุไม่ควรออกไปในที่โล่งแจ้ง มื่อลมพายุพัดกิ่งไม้ล้มทับที่อยู่อาศัย หรือ มีคนบาดเจ็บให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่

4. ภูเขาไฟระเบิด

4.1. ผลกระทบ เกิดคลื่นสึนามิ ขณะเกิดภูเขาไฟระเบิด โดยเฉพาะภูเขาไฟใต้ท้องมหาสมุทร

4.2. การป้องกัน สร้างช่องทางติดต่อสื่อสารฉุกเฉิน ตกลงกันในครอบครัวว่าจะติดต่อกันอย่างไรด้วยวิธีไหน ติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ

5. สึนามิ

5.1. ผลกระทบ ส่งผลต่อทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้าง ก่อให้เกิดความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจอย่างมหาศาลและยังส่งผลกระทบต่ออาชีพ

5.2. การปฏิบัติตน ให้ออกห่างจากชายฝั่งหรือแม่น้ำทันที แล้วอพยพขึ้นสู่ที่สูงเช่นอาคารที่มั่นคงแข็งแรง

5.3. วิธีป้องกันควรสังเกตและติดตามข่าวอย่างต่อเนื่อง

6. สาเหตุ แผ่นดินไหว การปะทุของภูเขาไฟและการระเบิดใต้น้ำ

7. การปฏิบัติตน ตัดสะพานไฟและปิดแก๊สหุงต้มให้เรียบร้อยอยู่ในอาคารที่แข็งแรงและที่สูงพ้นจากน้ำที่ท่วม

8. ไฟป่า

8.1. ผลกระทบ ทำให้เกิดแผ่นดินแตกแยก ภูเขาไฟระเบิด สิ่งก่อสร้างพังทลาย

8.2. สาเหตุ ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน จนไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ทัน และการตัดไม้ทำลายป่าทำให้ไม่มีต้นไม้ช่วยดูดซับน้ำฝนไว้

8.3. ป้องกัน พยายามควบคุมสติ ถ้าอยู่ในที่โล่งแจ้ง ให้อยู่ห่างจากเสาไฟฟ้าและสิ่งห้อยแขวน หากอยู่ในอาคารสูง ต้องรีบออกจากอาคารโดยเร็ว ถ้าอยู่ให้ยทนหรือหมอบในที่ที่มีโครงสร้างแข็งแรง

8.4. การปฏิบัติตน ระวังอย่าสูดควันไฟและควรหลบให้พ้นจากสิ่งของติดไฟที่อาจหล่นลงมา

9. อุทกภัย

9.1. สาเหตุ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่แผ่นดินมีการสั่นสะเทือน ซึ่งเกิดจากอิทธิพลของแรงบางอย่างที่อยู่ใต้พื้นโลก เมื่อเกิดแผ่นดินไหวคลื่นของแผ่นดินไหวจะกระจายไปสู่บริเวณส่วนต่างๆของโลก

9.2. การป้องกัน สร้างเส้นทางคมนาคมโดยคำนึงถึงมวลน้ำที่จะไหลผ่านสะดวกไม่ตัดไม้ทำลายป่า

9.3. ผลกระทบ ที่พักอาศัยและยานพาหนะเสียหาย มีผู้เสียชีวิต และผู้คนสูญหาย

10. แผ่นดินถล่ม

10.1. สาเหตุ ฝนตกหนัก การกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำ

10.2. การปฏิบัติตน อพยพไปตามเส้นทางที่ปลอดภัย โดยให้ห่างจากแนวการไหลของดิน หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยว ไม่อยู่ใกล้ลำน้ำ

10.3. ผลกระทบ เป็นการเร่งให้หน้าดินถูกชะล้างพังทลายเพิ่มขึ้น ต้นน้ำจะถูกทำลายตามมา จึงเกิดภาวะแห้งแล้ง

10.4. การป้องกัน วางแผนการอพยพหนีภัย เก็บของมีค่า และเอกสารสำคัญไว้ในที่ปลอดภัย ปลูกต้นไม้ที่มีระบบรากแก้วเพื่อยึดเหนี่ยวชั้นดิน