Jacket 12375 dk

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Jacket 12375 dk by Mind Map: Jacket  12375 dk

1. vải chính georgette

1.1. thân trước giữa x2

1.2. thân trước sườn x2

1.3. thân sau giữa

1.4. thân sau sườn

1.5. tay x2

1.6. cổ x2

1.7. ve

1.7.1. trên x2

1.7.2. dưới x2

1.8. cửa tay x4

1.9. dây viền

1.10. tape vai x2

2. phụ liệu

2.1. mút x2

2.2. dây treo

2.3. miếng bạc

2.4. chỉ

2.5. nhãn

2.5.1. chính

2.5.2. sườn

2.5.3. size

2.6. keo tricot

2.7. thẻ bài nb

2.8. súng bắn đạn

2.9. thẻ bài nb

3. vải lót denier

3.1. bọc đệm vai x4

4. phối charmouse

5. thiết bị may

6. dụng cụ