นิทานยุคสมัยหิน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
นิทานยุคสมัยหิน by Mind Map: นิทานยุคสมัยหิน

1. หลักสูตรสมัยหินเกิดขึ้นได้อย่างไร

1.1. เกิดจากการคิดค้นและสร้างกระบองหินที่มีประสิทธิภาพมากกว่าคน อื่น ๆ ค้อนใหม่เขาเป็นผู้พัฒนาและคิดค้นและหาวิธีการใหม่ ๆ เขาเป็นผู้พัฒนา เพื่อที่จะให้ครอบครังของเขาอยู่ดี และมีความสุข จากนั้นเขาจึงเริ่มกำหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษาขึ้น โดยเริ่มสร้างหลักสูตร และคิดหลักสูตรได้มา 3 วิชา คือ วิชาจับปลาด้วยมือเปล่า วิชาทุบหัวม้าแกรบ และวิชาไล่เสือด้วยไฟ เพื่อให้ชนเผ่าของเขามีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น

2. หลักสูตรสมัยหิน มีหน้าตาเป็นอย่างไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง

2.1. หน้าตาของหลักสูตรสมัยหิน จะว่าด้วยเรื่องของวิชาจับปลาด้วยมือเปล่า วิชาทุบหัวม้าแกลบและวิชาใช้ไฟล่อเสือ ซึ่งทำให้สามารถท้องอิ่มอยู่ดีกินดี ตัวอุ่นมีเครื่องนุ่งห่ม ใจสบายปราศจากอันตรายจากสัตว์ร้าย

2.2. องค์ประกอบของหลักสูตรสมัยหินประกอบด้วย 1.การวางจุดมุ่งหมาย เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ค้อนใหม่คิดหาวิธีแก้ปัญหา อยากให้ตัวเขา ครอบครัว และเผ่าของเขาได้กินดีอยู่ดีขึ้น มีเนื้อกินมากขึ้น มีหนังสัตว์นุ่งห่มมากขึ้น มีถ้ำดีๆอยู่และมีความปลอดภัยมากขึ้น 2.การเลือกสาระสำคัญ เนื้อหา ความสามารถที่อยากให้เกิดขึ้น การที่ท้องอิ่มเราต้องกินปลาเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นต้องรู้จักจับปลาด้วยมือเปล่า มีวิชาจับปลาด้วยมือเปล่า การที่จะให้ตัวอุ่น ต้องใช้หนังม้าแกลบมาทำเสื้อผ้า ต้องรู้จักวิธีล่าม้าแกลบด้วยการใช้กระบองทุบหัวมัน มีวิชาทุบหัวม้าแกลบ 3.การจัดวิธีการเรียนรู้ประสบการณ์เรียนรู้ ค้อนใหม่เริ่มให้การศึกษาแก่ลูกๆของเขาไม่ว่าจะพาไปไหนเขาจะพาลูกๆไปด้วย เขาแสดงวิธีจับปลา ทุบหัวม้า ไล่เสือให้เด็กๆดูและลองทำด้วยตนเอง โดยสามารถเรียนรู้วิชาทั้งสามได้อย่างดี 4.การประเมินผล ประเมินได้จากการที่ลูกของค้อนใหม่สามารถจับปลา ล่าม้าแกลบได้มากกว่าและสามารถไล่เสือเขี้ยวดาบได้เมื่อเจอ คนอื่นๆเริ่มเอาอย่างค้อนใหม่ จนทุกคนยอมรับวิชาทั้งสามของค้อนใหม่ และปฏิบัติร่วมกัน คนในชนเผ่าก็รุ่งเรืองและมีความสุข มีเนื้อกินอย่างพอเพียง มีหนังสัตว์นุ่งห่มอย่างอบอุ่น มีความปลอดภัยจากเสือเขี้ยวดาบ

3. ทำไมหลักสูตรสมัยหินถึงเกิดการเปลี่ยนแปลง

3.1. สถานการณ์ทั้งหลายเปลี่ยนไป ชีวิตที่ซึ่งเคยสงบสุขกลับถูกก่อกวน ปีแล้วปีเล่าเกิดน้ำป่า ลำธารที่เคยใสสะอาด กลับขุ่นมัว ความเป็นอยู่ของคนในเผ่าก็เปลี่ยนไป จะจับปลาด้วยมือเปล่าไม่สามาถทำได้แล้วเพราะไม่รู้จะจับตรงไหนเนื่องจากน้ำขุ่นเสียจนมองไม่เห็นตัวปลา นอกจากนี้น้ำซึ่งมาจากเขาทำให้พื้นดินชื้นและแฉะพวกม้าแกลบพาอพยพไปอยู่ที่อื่นสัตว์ที่เข้ามาอยู่แทนคือเลียงผา เป็นสัตว์ที่ขี้ตื่นและวิ่งเร็วมาก ไม่สามารถทุบหัวมันได้ และน้ำท่วมนี้ทำให้เสือเขี้ยวดาบทั้งหลายเป็นปอดบวมตายเกือบหมดส่วนที่เหลือก็หนไปอยู่อากาศแห้งกว่า ทำให้มีหมีอพยพเข้ามาอยูแทนซึ่งไม่กลัวไฟเลย วิธีการต่างๆที่เคยเรียนมาจากหลักสูตรของค้อนใหม่ไม่สามารถใช้ได้แล้วกับสถานการณ์ของทั้งสามที่เปลี่ยนแปลง แต่ยังเคราะห์ดีที่ยังมีคนประเภทค้อนใหม่หลงเหลืออยู่ คนประเภทที่กล้าคิดกล้าทำ โดยคนที่หนึ่ง นำเถาวัลย์มาทำเป็นรูปร่างจนกลายเป็นสวิงใช้จับปลาได้จำนวนมาก คนที่สอง ทำแร้วดักเลียงผา คนที่สาม ขุดหลุมพร้อมนำใบไม้มาพลางไว้ เมื่อหมีตกลงไปก็จัดการกับมันได้เลย จะเห็นได้ว่า เมื่อเวลาผ่านไปหรือสิ่งที่ต้องพบเจอ จะต้องหาวิธีอื่นมาใช้ หลักสูตรเดิมที่เคยใช้ต้องมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตต่อไปอยู่ได้ ซึ่งแม้หลักสูตรหลักหิน ของค้อนใหม่จะต้องใช้หลักสูตรใหม่ ซึ่งมาจากความคิดของคนอื่นที่ร่วมกัน แต่จะเป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวหลักสูตรพัฒนาต่อไป

4. ความยากลำบากในการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรสมัยหินอยู่ที่ไหน

4.1. อยู่ที่หลักสูตรเดิมหรือหลักสูตรสมัยหินนั้นยังคงมีประโยชน์และสามารถที่จะนำหลักสูตรนั้นมาใช้ได้ แต่ด้วยหลักสูตรใหม่ที่เกิดขึ้นนั้น มีความจำเป็นที่ต้องเกิดขึ้นไปตามสถานการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆตามธรรมชาติหรือที่พบเจอ ซึ่งการที่จะตัดหลักสูตรเดิม และเพิ่มหลักสูตรใหม่จึงเป็นสิ่งที่นักหลักสูตรต้องคำนึงถึงในการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเสมอว่าจะต้องเป็นอย่างไร

5. สมาชิกในกลุ่ม 1.นางสาววรรณวิสา หีบเพชร รหัสนักศึกษา 6311101034 2.นางสาวอินทิรา เลขา รหัสนักศึกษา 6311101053 3.นางสาวชไมพร จันสุข รหัสนักศึกษา 6311101059 4.นางสาวอาภากร เวชยันต์ รหัสนักศึกษา 6311101063