Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KREEKA by Mind Map: KREEKA

1. ASUKOHT

1.1. Balkani poolsaar

1.1.1. Põhja-Kreeka

1.1.2. Kesk-Kreeka

1.1.3. Lõuna-Kreeka e. Peloponnesose poolsaar

1.2. Vahemeri

1.2.1. Egeuse meri

1.2.2. Aadria meri

1.3. Väike-Aasia

1.3.1. Trooja

1.3.2. Mileetos

1.4. Kreeta saar

2. VALLUTUSED

2.1. kolooniad

2.1.1. Sürakuusa

2.1.2. Pantikapaion

2.2. Kreeka-Pärsia sõjad

2.2.1. Maratoni lahing

2.2.2. Termopüülide lahing

2.2.3. Salamise ja Plataia lahingud

2.3. Peloponnesose sõda

2.3.1. Makedoonia tugevnemine

2.3.1.1. Philippos II

2.3.1.2. makedoonia faalanks

2.3.1.3. Demosthenes ja filipikad

2.3.2. Chaironeia lahing 338eKr

2.4. Aleksander Suur

2.4.1. vallutused ja sõjakäigud

2.4.2. maailmariigi valitseja

3. HELLENISMI PERIOOD

3.1. Aleksandria

3.2. Museion

3.3. Archimedes

3.4. Ptolemaios

3.4.1. 7 maailmaimet

4. VALITSEMINE

4.1. linnriigid

4.1.1. Ateena

4.1.1.1. Perikles

4.1.2. Sparta

4.2. aristokraatia

4.2.1. aristokraadid

4.2.2. spartiaadid

4.3. demokraatia

4.3.1. demos

4.4. türannia

4.4.1. türann

5. KULTUUR

5.1. Kreeta-Mükeene kultuur

5.1.1. Kreeta

5.1.1.1. Knossose loss

5.1.1.1.1. korratu põhiplaan

5.1.1.1.2. Minotaurus

5.1.1.2. hiidlaine

5.1.1.3. looduslik kaitse vaenlaste eest

5.1.2. Mükeene

5.1.2.1. Lõvivärav

5.1.2.1.1. kükloobid

5.2. kiri

5.2.1. Kreeta-Mükeene perioodi kiri

5.2.2. alfabeet

5.3. legendid

5.3.1. jumalad

5.3.1.1. maailma loomise legend

5.3.2. kangelased

5.3.2.1. Ilias

5.3.2.1.1. Trooja hobune

5.3.2.2. Odüsseia

5.3.2.2.1. Odüsseuse eksirännakud

5.3.2.3. Herakles

5.4. ehitised

5.4.1. akropol

5.4.1.1. templid

5.4.2. majad

5.5. kunst

5.5.1. vaasimaal

5.5.1.1. mustafiguuriline

5.5.1.2. punasefiguuriline

5.5.2. skulptuur

5.5.2.1. Pheidiase "Zeus"

5.5.3. maalikunst

5.6. kirjandus ja teater

5.6.1. veinijumal Dionysos

5.6.2. tragöödia

5.6.3. komöödia

5.6.4. Theatron

5.6.4.1. orkestra

5.6.4.2. skeene

5.6.5. 2-3 meesnäitlejat

5.6.6. maskid

5.6.7. lüüra ja lüürika

5.6.8. Aischylos ja Sophokles

5.7. teadus

5.7.1. filosoofia

5.7.1.1. Thales

5.7.1.2. Sokrates

5.7.1.2.1. inimene peab otsustama, mis on õige ja mis vale

5.7.1.2.2. "Tunne iseennast"

5.7.1.3. Platon

5.7.1.3.1. riiki peavad juhtima need, kes mõistavad headuse ideed, seega riiki peaksid juhtima filosoofid

5.7.1.3.2. "Riik"

5.7.1.3.3. akadeemia

5.7.1.4. Aristoteles

5.7.1.4.1. loogika reeglid

5.7.1.4.2. loodusteadlane

5.7.2. matemaatika

5.7.2.1. Eukleides

5.7.3. ajalookirjutamine

5.8. olümpiamängud