Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Læringstrapp i Norskopplæringen på Introduksjonsprogrammet by Mind Map: Læringstrapp i Norskopplæringen på Introduksjonsprogrammet
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Læringstrapp i Norskopplæringen på Introduksjonsprogrammet

6:uke 46 og 47

Lærestoffbase

Adverb og gradbøying

Ordrammeside 5: "Damen løper fort / Løper damen fort? /

Ordforråd F: 25 adverb koblet til verb og brukt i ordramme.

Oppgave A: Spørsmål knyttet til lest tekst

Oppgave B: Spørsmål knyttet til hørt tekst

Avsluttende test

Tema fra domenene: Mat, kropp, helse og kosthold. (s3)

BOK

Trinn 1: Dette arbeidet vi med i timene i uke 35 og 36.

Lærestoffbase

alfabet

fonem

orddannelse

ordforåd A

Ordrammeside 1:

Oppgave A: Knytte ord til bilder

Oppgave B: Spørsmål til lest tekst

Oppgave C: Spørsmål knyttet til hørt tekst

Oppgave D: Lesetekst "Råtne Rikard"

Hei Her får dere en tekst som dere skal lese på, helst hver dag i denne uka. Jeg har lest inn to lydfiler, en der jeg leser sakte og en der jeg leser fort. Jeg vil at dere skal øve på den sakte versjonen først. Når dere behersker den, kan dere prøve den raske varianten.

Oppgave E: Spørsmål til lest tekst

Avsluttende test

Tema fra domene: Person, familie, barn, eldre, omsorg, kjønn, familiebegivenheter. (s6)

BOK

Trinn 2: Dette arbeidet vi med i timene i uke 37 og 38.

Lærestoffbase

Klokke og tid

Ukedager

Årets måneder

Årstider

"Døgn" begrep

Ordrammeside 2: "Er det..?" setninger

Ordforråd B: 25 ordplakater knyttet til fysiske landskap

Vi lager ordplakater til disse ordene: - en bakke- et fjell- en ås- et hav- et jorde- en skog- en by- en vei- en fjord- en vidde- en elv- en bekk- en myr

Oppgave A: Spørsmål knyttet til lest tekst

Oppgave B: Spørsmål knyttet til hørt tekst

Avsluttende test

Tema fra domenene: Tall, mengder, priser, tid

BOK

alfabet og lyder

Trinn 3: Dette arbeidet vi med i timene i uke 39 og 41.

Lærestoffbase

bolig

Bøying av substantivet

Ordforråd C: 25 ordplakater knyttet til kroppen

Oppgave A: Spørsmål knyttet til lest tekst

Oppgave B: Spørsmål knyttet til hørt tekst

Avsluttende test

Tema fra domenene: Bosted, bolig, boformer, daglige rutiner

BOK

Trinn 4: Dette arbeider vi med i timene i uke 42 og 43. Husk at du selv arbeider med dette hjemme også. Noe du ikke forstår? Spør lærere!

Lærestoffbase

Adjektivet og gradbøying

Ordrammeside 3: "Det er en pen dame / Er det en pen dame?"

Ordforråd D: 25 plakater med adjektiv gradbøyd og brukt i ordramme

Oppgave A: Spørsmål knyttet til lest tekst

Oppgave B: Spørsmål knyttet til hørt tekst

Avsluttende test

Tema fra domenene: Yrker, aktiviteter, fritid

BOK

5:uke 44 og 45

Lærestoffbase

Verbet og verbets tider

Ordrammeside 4: "Damen løper / Løper damen?"

Ordforråd E: 25 plakater med verb gradbøyd og brukt i ordramme

Oppgave A: Spørsmål knyttet til lest tekst

Oppgave B: Spørsmål knyttet til hørt tekst

Avsluttende test

Tema fra domenene: Hilse, skikk og bruk, fraser

BOK

7:uke 3 og 4

Lærestoffbase

Pronomen: Personlige i personrekke

Ordrammeside 6: Substantiv til pronomen: "Damen løper fort / Hun løper fort"

Ordforråd G: 25 ordplakater knyttet til årstider og vær

Oppgave A: Spørsmål knyttet til lest tekst

Oppgave B: Spørsmål knyttet til hørt tekst

Avsluttende test

Tema fra domenene: Norge: landskap, klima, geografi, landsdeler, kommuner, fylker, transport og kommunikasjon, vær og årstider

BOK

8:uke 5 og 6

Lærestoffbase

Preposisjoner

Ordrammeside 7: " Damen løper fort på veien" "Løper damen fort på veien?"

Ordforråd H:25 plakater med preposisjoner brukt i ordramme og 25 ord knyttet til møbler

Oppgave A: Spørsmål knyttet til lest tekst

Oppgave B: Spørsmål knyttet til hørt tekst

Avsluttende test

Tema fra domenene: Institusjoner: Bank, post, servisesenter, skole-barnehage, bibliotek - samarbeid skole-hjem

BOK

9:uke 7 og 8

Lærestoffbase

Spørreord.

Ordrammeside 8: "Hvor løper damen?"

Ordforråd I:25 plakater med spørreord brukt i ordramme og 25 ordplakater knyttet til mat / kjøkken

Oppgave A: Spørsmål knyttet til lest tekst

Oppgave B: Spørsmål knyttet til hørt tekst

Avsluttende test

Tema fra domenene: Utdanning i Norge: skolefag, arbeidsformer, utdanningsveier (s4)

BOK

10:uke 9 og 10

Lærestoffbase

Ord knyttet sammenbinding og relatering/kausalitet

Ordramme J: "Damen og mannen løper fort og langt" / " Damen løper fort fordi mannen er veldig sint"

Ordforråd K: 25 ordplakater knyttet til sammenbinding og relatering, brukt i ordrammer. - og 25 ordplakater knyttet til arbeid og arbeidsplasser.

Oppgave A: Spørsmål knyttet til lest tekst

Oppgave B: Spørsmål knyttet til hørt tekst

Avsluttende test

Tema fra domenene: Personlig økonomi og samfunnsøkonomisk basiskunnskap

BOK

11:uke 11 og 12

Lærestoffbase

Finne eksplisitt besvarende setninger i en tekst, lest og hørt

Ordforråd L: Egendannet gruppe (25 ord) med muntlig og skriftelig redegjørelse i plakatform

Avsluttende test

Tema fra domenene: Religion, tradisjon, skikk og bruk,likestilling, ytringsfrihet

BOK

12:uke 13 og 14

Lærestoffbase

Finne implisitt besvarende setninger i en tekst, lest og hørt

Ordforråd M: Egendannet gruppe (25 ord) med muntlig og skriftelig redegjørelse i plakatform.

Avsluttende test

Tema fra domenene: Arbeidsmarked, CV, Jobbsøk, arbeidsmiljø, organisasjoner. (s5)

BOK

13:uke 15 og 16

Lærestoffbase

Finne kontraimpliserte besvarende setninger i en tekst, lest og hørt

Ordforråd N: Egendannet gruppe (25 ord) med muntlig og skriftelig redegjørelse i plakatform.

Avsluttende test

Tema fra domenene: Velferdssamfunnet - rettigheter og plikter (s2)

BOK

14:uke 17 og 18

Lærestoffbase

Finne og gjengi etterpurt informasjon i skjematiske og systematiske framstillinger.

Ordforråd O: Egendannet gruppe (25 ord) med muntlig og skriftelig redegjørelse i plakatform.

Avsluttende test

Tema fra domenene: Medier og massekommunikasjon

BOK

15:uke 19 og 20

Lærestoffbase

Skrive "høflig tekst" i henvendelse, spørsmål og invitasjon

Ordforråd P: Egendannet gruppe (25 ord) med muntlig og skriftelig redegjørelse i plakatform.

Avsluttende test

Tema fra domenene: Norges historie i grove trekk - innvandring/utvandring (s)

BOK

16:uke 21 og 22

Lærestoffbase

Skrive oppslag og invitasjon

Ordforråd Q: Egendannet gruppe (25 ord) med muntlig og skriftelig redegjørelse i plakatform.

Avsluttende test

Tema fra domenene: Politiske system og rettsvesen (s2)

BOK

17:uke 23 og 24

Lærestoffbase

Skrive søknad

Ordforråd Q: Egendannet gruppe (25 ord) med muntlig og skriftelig redegjørelse i plakatform.

Avsluttende test

Tema fra domenene: "Norge i verden"

BOK

18: sommertid

Beherske"Den gode dualog"

Ordforråd R: Egendannet gruppe (25 ord) med muntlig og skriftelig redegjørelse i plakatform.

Avsluttende test

Tema med domenerelevans: Kulturliv i Norge

BOK

19: sommertid

Norskprøvetest

Evaluering og drøfting

Ordforråd S: Egendannet gruppe (25 ord) med muntlig og skriftelig redegjørelse i plakatform.

Avsluttende test

Tema med domenerelevans: Aktuell tematikk rundt inkludering

BOK

20: Sommertid

Fremstilling til Norskprøve

BOK

Hensikt:

Kandidatene arbeider seg gjennom hvert trinn i det omfang som passer deres spor. I denne differensieringen brukes læreplanenens oppsett. ( se denne) Hvert trinn ferdiggjøres før en begynner på neste trinn. "Trappen" gjennomføres begge årene, slik at repetisjonseffekt oppnås. Lærere fordeler forberedelsesarbeidet på trinnene, og bygger "Lærestoffbase" - "Oppgaver" og "avsluttende test", til  "sine" trinn. Alle trinn har en basisgjennomgang for alle i de oppførte ukene.

Begrunnelse:

Trinn i "trappen" dekker både grunnleggende norskopplæring og emner/tema på de ulike domener i læreplanen, både for norsk og samfunnsfag. Tilfanget av skriftlig produksjon (plakater og ordrammer) gir erfaringsmessig høyt læringsutbytte. Et slikt "trappe-oppsett" gir en forutsigbar og "målstyrt" læringsprosess for kandidatene, og samtidig en tydelig produktforventning. Oppsettet gjør det samtidig mulig å fange opp "nykommere" - slik at de kan få samme læringsvei som de andre i gruppen har hatt.

Til elevene:

Når du må ha fri

Noen ganger trenger du kanskje fri fra skolen. Det kan være dersom din religion har festdager som ikke dekkes avden norske skoleruten.Du kan få fri 2 dager i året til slike dager. Om du ønsker slik fridager, så skal du be om det minst to uker før, ved å sende mail til din kontaktlærer Slike regler gjelder i hele det norske arbeidslivet og er ordninger arbeidslivet er enige om skal gjelde for alle.

Din arbeidsoppgave

Hvordan kan du lære?