Læringstrapp i Norskopplæringen på Introduksjonsprogrammet

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Læringstrapp i Norskopplæringen på Introduksjonsprogrammet by Mind Map: Læringstrapp i Norskopplæringen på Introduksjonsprogrammet

1. 6:uke 46 og 47

1.1. Lærestoffbase

1.2. Adverb og gradbøying

1.3. Ordrammeside 5: "Damen løper fort / Løper damen fort? /

1.4. Ordforråd F: 25 adverb koblet til verb og brukt i ordramme.

1.5. Oppgave A: Spørsmål knyttet til lest tekst

1.6. Oppgave B: Spørsmål knyttet til hørt tekst

1.7. Avsluttende test

1.8. Tema fra domenene: Mat, kropp, helse og kosthold. (s3)

1.9. BOK

1.9.1. Nivå 3

1.9.2. Nivå 2

1.9.3. Nivå 1

2. Trinn 1: Dette arbeidet vi med i timene i uke 35 og 36.

2.1. Lærestoffbase

2.1.1. Maslow - menneskets grunnleggende behov

2.1.2. (avansert) Historien om barns oppvekst i det norske samfunnet, og Norges syn på barn idag.

2.1.3. Ellen Key: "Barnas århundre"

2.1.4. FN (UN): Barnas rettigheter

2.1.5. Om spebarn. Samtalegrunnlag

2.1.6. I det gamle gule huset

2.1.6.1. Teksten å lese

2.1.6.2. Teksten å høre

2.1.6.3. Oppgaven

2.1.7. Alderdomi Norge - 1

2.1.8. Ukedagene

2.1.9. Ukedagene 2

2.1.10. Omsorg

2.1.11. Familie og samliv

2.1.12. Et døgn

2.2. alfabet

2.2.1. Store og små bokstaver

2.2.2. Skriveark - bokstaver (print ut)

2.3. fonem

2.3.1. to lyder

2.3.2. flere lyder

2.4. orddannelse

2.4.1. substantivets artikkel

2.5. ordforåd A

2.5.1. 25 ordplakater knyttet til familie og bolig

2.6. Ordrammeside 1:

2.6.1. "Fange ord"

2.6.2. "Det er..." setninger

2.7. Oppgave A: Knytte ord til bilder

2.8. Oppgave B: Spørsmål til lest tekst

2.8.1. Oppgave til "Det gule huset"-etter tesktstudium

2.9. Oppgave C: Spørsmål knyttet til hørt tekst

2.9.1. Svar på disse spørsmålene

2.9.2. Lytte A

2.9.3. Lytte B

2.9.4. Lytte C

2.9.5. Lytte D

2.9.6. Lytte E

2.9.7. Resultatene fra første gruppe

2.10. Oppgave D: Lesetekst "Råtne Rikard"

2.10.1. Leseteksten

2.10.2. Lydfil - sakte

2.10.3. Lydfil - rask

2.11. Oppgave E: Spørsmål til lest tekst

2.11.1. Teksten

2.11.2. Spørsmålene

2.12. Avsluttende test

2.12.1. Avsluttende uke 35

2.12.2. Avsluttende uke 36

2.13. Tema fra domene: Person, familie, barn, eldre, omsorg, kjønn, familiebegivenheter. (s6)

2.14. BOK

2.14.1. Stein på stein

2.14.2. Ny i Norge

2.14.3. På vei

3. Trinn 2: Dette arbeidet vi med i timene i uke 37 og 38.

3.1. Lærestoffbase

3.1.1. Politikk 2

3.2. Klokke og tid

3.3. Ukedager

3.3.1. En uke

3.4. Årets måneder

3.5. Årstider

3.6. "Døgn" begrep

3.7. Ordrammeside 2: "Er det..?" setninger

3.8. Ordforråd B: 25 ordplakater knyttet til fysiske landskap

3.9. Oppgave A: Spørsmål knyttet til lest tekst

3.9.1. "Råtne Rikard"

3.9.1.1. Utdrag 2 (lese)

3.9.1.1.1. Spørsmåltil dette utdraget

3.9.2. Elgjakt

3.10. Oppgave B: Spørsmål knyttet til hørt tekst

3.10.1. "Råtne Rikard"

3.10.1.1. Utdrag 2 (Høre)

3.10.1.1.1. Spørsmåltil dette utdraget

3.10.2. Samtaler om nyheter. (lydfiler)

3.11. Avsluttende test

3.11.1. Wenches test

3.11.2. Ulfs test

3.11.2.1. Skrive annonse

3.12. Tema fra domenene: Tall, mengder, priser, tid

3.13. BOK

3.13.1. Stein på stein

3.13.2. Ny i Norge

3.13.3. På vei

3.14. alfabet og lyder

3.14.1. alfabetet

3.14.2. Bokstavene

4. Trinn 3: Dette arbeidet vi med i timene i uke 39 og 41.

4.1. Lærestoffbase

4.1.1. Middelalder

4.1.2. Kroppen

4.1.2.1. Kroppen

4.1.2.2. Vekst og utvikling

4.2. Bøying av substantivet

4.3. Ordforråd C: 25 ordplakater knyttet til kroppen

4.4. Oppgave A: Spørsmål knyttet til lest tekst

4.5. Oppgave B: Spørsmål knyttet til hørt tekst

4.5.1. Kroppen. Lyttetekst nivå 1

4.5.1.1. spørsmål

4.5.2. Kroppen. Lyttetekst nivå 2

4.5.2.1. Spørsmål

4.5.3. Kroppen. Lyttetekst nivå 3

4.5.3.1. Spørsmål

4.6. Avsluttende test

4.7. Tema fra domenene: Bosted, bolig, boformer, daglige rutiner

4.8. BOK

4.8.1. Stein på stein

4.8.2. Ny i Norge

4.8.3. På vei

5. Trinn 4: Dette arbeider vi med i timene i uke 42 og 43. Husk at du selv arbeider med dette hjemme også. Noe du ikke forstår? Spør lærere!

5.1. Lærestoffbase

5.1.1. Yrker

5.1.2. Fritid

5.1.3. Aktiviteter

5.2. Adjektivet og gradbøying

5.2.1. Her er flere ressurser om dette:

5.3. Ordrammeside 3: "Det er en pen dame / Er det en pen dame?"

5.4. Ordforråd D: 25 plakater med adjektiv gradbøyd og brukt i ordramme

5.5. Oppgave A: Spørsmål knyttet til lest tekst

5.6. Oppgave B: Spørsmål knyttet til hørt tekst

5.7. Avsluttende test

5.8. Tema fra domenene: Yrker, aktiviteter, fritid

5.9. BOK

5.9.1. Stein på stein

5.9.2. Ny i Norge

5.9.3. På vei

6. 5:uke 44 og 45

6.1. Lærestoffbase

6.2. Verbet og verbets tider

6.3. Ordrammeside 4: "Damen løper / Løper damen?"

6.4. Ordforråd E: 25 plakater med verb gradbøyd og brukt i ordramme

6.5. Oppgave A: Spørsmål knyttet til lest tekst

6.6. Oppgave B: Spørsmål knyttet til hørt tekst

6.7. Avsluttende test

6.8. Tema fra domenene: Hilse, skikk og bruk, fraser

6.9. BOK

6.9.1. Nivå 3

6.9.2. Nivå 2

6.9.3. Nivå 1

7. 7:uke 3 og 4

7.1. Lærestoffbase

7.2. Pronomen: Personlige i personrekke

7.3. Ordrammeside 6: Substantiv til pronomen: "Damen løper fort / Hun løper fort"

7.4. Ordforråd G: 25 ordplakater knyttet til årstider og vær

7.5. Oppgave A: Spørsmål knyttet til lest tekst

7.6. Oppgave B: Spørsmål knyttet til hørt tekst

7.7. Avsluttende test

7.8. Tema fra domenene: Norge: landskap, klima, geografi, landsdeler, kommuner, fylker, transport og kommunikasjon, vær og årstider

7.9. BOK

7.9.1. Nivå 3

7.9.2. Nivå 2

7.9.3. Nivå 1

8. 8:uke 5 og 6

8.1. Lærestoffbase

8.2. Preposisjoner

8.3. Ordrammeside 7: " Damen løper fort på veien" "Løper damen fort på veien?"

8.4. Ordforråd H:25 plakater med preposisjoner brukt i ordramme og 25 ord knyttet til møbler

8.5. Oppgave A: Spørsmål knyttet til lest tekst

8.6. Oppgave B: Spørsmål knyttet til hørt tekst

8.7. Avsluttende test

8.8. Tema fra domenene: Institusjoner: Bank, post, servisesenter, skole-barnehage, bibliotek - samarbeid skole-hjem

8.9. BOK

8.9.1. Nivå 3

8.9.2. Nivå 2

8.9.3. Nivå 1

9. 9:uke 7 og 8

9.1. Lærestoffbase

9.2. Spørreord.

9.3. Ordrammeside 8: "Hvor løper damen?"

9.4. Ordforråd I:25 plakater med spørreord brukt i ordramme og 25 ordplakater knyttet til mat / kjøkken

9.5. Oppgave A: Spørsmål knyttet til lest tekst

9.6. Oppgave B: Spørsmål knyttet til hørt tekst

9.7. Avsluttende test

9.8. Tema fra domenene: Utdanning i Norge: skolefag, arbeidsformer, utdanningsveier (s4)

9.9. BOK

9.9.1. Nivå 3

9.9.2. Nivå 2

9.9.3. Nivå 1

10. 10:uke 9 og 10

10.1. Lærestoffbase

10.2. Ord knyttet sammenbinding og relatering/kausalitet

10.3. Ordramme J: "Damen og mannen løper fort og langt" / " Damen løper fort fordi mannen er veldig sint"

10.4. Ordforråd K: 25 ordplakater knyttet til sammenbinding og relatering, brukt i ordrammer. - og 25 ordplakater knyttet til arbeid og arbeidsplasser.

10.5. Oppgave A: Spørsmål knyttet til lest tekst

10.6. Oppgave B: Spørsmål knyttet til hørt tekst

10.7. Avsluttende test

10.8. Tema fra domenene: Personlig økonomi og samfunnsøkonomisk basiskunnskap

10.9. BOK

10.9.1. Nivå 3

10.9.2. Nivå 2

10.9.3. Nivå 1

11. 11:uke 11 og 12

11.1. Lærestoffbase

11.2. Finne eksplisitt besvarende setninger i en tekst, lest og hørt

11.3. Ordforråd L: Egendannet gruppe (25 ord) med muntlig og skriftelig redegjørelse i plakatform

11.4. Avsluttende test

11.5. Tema fra domenene: Religion, tradisjon, skikk og bruk,likestilling, ytringsfrihet

11.6. BOK

11.6.1. Nivå 3

11.6.2. Nivå 2

11.6.3. Nivå 1

12. 12:uke 13 og 14

12.1. Lærestoffbase

12.2. Finne implisitt besvarende setninger i en tekst, lest og hørt

12.3. Ordforråd M: Egendannet gruppe (25 ord) med muntlig og skriftelig redegjørelse i plakatform.

12.4. Avsluttende test

12.5. Tema fra domenene: Arbeidsmarked, CV, Jobbsøk, arbeidsmiljø, organisasjoner. (s5)

12.6. BOK

12.6.1. Nivå 3

12.6.2. Nivå 2

12.6.3. Nivå 1

13. 13:uke 15 og 16

13.1. Lærestoffbase

13.2. Finne kontraimpliserte besvarende setninger i en tekst, lest og hørt

13.3. Ordforråd N: Egendannet gruppe (25 ord) med muntlig og skriftelig redegjørelse i plakatform.

13.4. Avsluttende test

13.5. Tema fra domenene: Velferdssamfunnet - rettigheter og plikter (s2)

13.6. BOK

13.6.1. Nivå 3

13.6.2. Nivå 2

13.6.3. Nivå 1

14. 14:uke 17 og 18

14.1. Lærestoffbase

14.2. Finne og gjengi etterpurt informasjon i skjematiske og systematiske framstillinger.

14.3. Ordforråd O: Egendannet gruppe (25 ord) med muntlig og skriftelig redegjørelse i plakatform.

14.4. Avsluttende test

14.5. Tema fra domenene: Medier og massekommunikasjon

14.6. BOK

14.6.1. Nivå 3

14.6.2. Nivå 2

14.6.3. Nivå 1

15. 15:uke 19 og 20

15.1. Lærestoffbase

15.2. Skrive "høflig tekst" i henvendelse, spørsmål og invitasjon

15.3. Ordforråd P: Egendannet gruppe (25 ord) med muntlig og skriftelig redegjørelse i plakatform.

15.4. Avsluttende test

15.5. Tema fra domenene: Norges historie i grove trekk - innvandring/utvandring (s)

15.6. BOK

15.6.1. Nivå 3

15.6.2. Nivå 2

15.6.3. Nivå 1

16. 16:uke 21 og 22

16.1. Lærestoffbase

16.2. Skrive oppslag og invitasjon

16.3. Ordforråd Q: Egendannet gruppe (25 ord) med muntlig og skriftelig redegjørelse i plakatform.

16.4. Avsluttende test

16.5. Tema fra domenene: Politiske system og rettsvesen (s2)

16.6. BOK

16.6.1. Nivå 3

16.6.2. Nivå 2

16.6.3. Nivå 1

17. 17:uke 23 og 24

17.1. Lærestoffbase

17.2. Skrive søknad

17.3. Ordforråd Q: Egendannet gruppe (25 ord) med muntlig og skriftelig redegjørelse i plakatform.

17.4. Avsluttende test

17.5. Tema fra domenene: "Norge i verden"

17.6. BOK

17.6.1. Nivå 3

17.6.2. Nivå 2

17.6.3. Nivå 1

18. 18: sommertid

18.1. Beherske"Den gode dualog"

18.2. Ordforråd R: Egendannet gruppe (25 ord) med muntlig og skriftelig redegjørelse i plakatform.

18.3. Avsluttende test

18.4. Tema med domenerelevans: Kulturliv i Norge

18.5. BOK

18.5.1. Nivå 3

18.5.2. Nivå 2

18.5.3. Nivå 1

19. 19: sommertid

19.1. Norskprøvetest

19.2. Evaluering og drøfting

19.3. Ordforråd S: Egendannet gruppe (25 ord) med muntlig og skriftelig redegjørelse i plakatform.

19.4. Avsluttende test

19.5. Tema med domenerelevans: Aktuell tematikk rundt inkludering

19.6. BOK

19.6.1. Nivå 3

19.6.2. Nivå 2

19.6.3. Nivå 1

20. 20: Sommertid

20.1. Fremstilling til Norskprøve

20.2. BOK

20.2.1. Nivå 3

20.2.2. Nivå 2

20.2.3. Nivå 1

21. Hensikt:

22. Begrunnelse:

23. Til elevene:

23.1. Når du må ha fri

23.2. Din arbeidsoppgave

23.3. Hvordan kan du lære?