Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Læringstrapp i Norskopplæringen på Introduksjonsprogrammet by Mind Map: Læringstrapp i
Norskopplæringen på
Introduksjonsprogrammet
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Læringstrapp i Norskopplæringen på Introduksjonsprogrammet

6:uke 46 og 47

Lærestoffbase

Adverb og gradbøying

Ordrammeside 5: "Damen løper fort / Løper damen fort? /

Ordforråd F: 25 adverb koblet til verb og brukt i ordramme.

Oppgave A: Spørsmål knyttet til lest tekst

Oppgave B: Spørsmål knyttet til hørt tekst

Avsluttende test

Tema fra domenene: Mat, kropp, helse og kosthold. (s3)

BOK

Nivå 3

Nivå 2

Nivå 1

Trinn 1: Dette arbeidet vi med i timene i uke 35 og 36.

Lærestoffbase

Maslow - menneskets grunnleggende behov

(avansert) Historien om barns oppvekst i det norske samfunnet, og Norges syn på barn idag.

Ellen Key: "Barnas århundre"

FN (UN): Barnas rettigheter

Om spebarn. Samtalegrunnlag

I det gamle gule huset, Teksten å lese, Teksten å høre, Oppgaven

Alderdomi Norge - 1

Ukedagene

Ukedagene 2

Omsorg

Familie og samliv

Et døgn

alfabet

Store og små bokstaver

Skriveark - bokstaver (print ut)

fonem

to lyder

flere lyder

orddannelse

substantivets artikkel

ordforåd A

25 ordplakater knyttet til familie og bolig

Ordrammeside 1:

"Fange ord"

"Det er..." setninger

Oppgave A: Knytte ord til bilder

Oppgave B: Spørsmål til lest tekst

Oppgave til "Det gule huset"-etter tesktstudium

Oppgave C: Spørsmål knyttet til hørt tekst

Svar på disse spørsmålene

Lytte A

Lytte B

Lytte C

Lytte D

Lytte E

Resultatene fra første gruppe

Oppgave D: Lesetekst "Råtne Rikard"

Hei Her får dere en tekst som dere skal lese på, helst hver dag i denne uka. Jeg har lest inn to lydfiler, en der jeg leser sakte og en der jeg leser fort. Jeg vil at dere skal øve på den sakte versjonen først. Når dere behersker den, kan dere prøve den raske varianten.

Leseteksten

Lydfil - sakte

Lydfil - rask

Oppgave E: Spørsmål til lest tekst

Teksten

Spørsmålene

Avsluttende test

Avsluttende uke 35

Avsluttende uke 36

Tema fra domene: Person, familie, barn, eldre, omsorg, kjønn, familiebegivenheter. (s6)

BOK

Stein på stein

Ny i Norge

På vei

Trinn 2: Dette arbeidet vi med i timene i uke 37 og 38.

Lærestoffbase

Politikk 2

Klokke og tid

Ukedager

En uke

Årets måneder

Årstider

"Døgn" begrep

Ordrammeside 2: "Er det..?" setninger

Ordforråd B: 25 ordplakater knyttet til fysiske landskap

Vi lager ordplakater til disse ordene: - en bakke- et fjell- en ås- et hav- et jorde- en skog- en by- en vei- en fjord- en vidde- en elv- en bekk- en myr

Oppgave A: Spørsmål knyttet til lest tekst

"Råtne Rikard", Utdrag 2 (lese), Spørsmåltil dette utdraget

Elgjakt

Oppgave B: Spørsmål knyttet til hørt tekst

"Råtne Rikard", Utdrag 2 (Høre), Spørsmåltil dette utdraget

Samtaler om nyheter. (lydfiler)

Avsluttende test

Wenches test

Ulfs test, Skrive annonse

Tema fra domenene: Tall, mengder, priser, tid

BOK

Stein på stein

Ny i Norge

På vei

alfabet og lyder

alfabetet

Bokstavene

Trinn 3: Dette arbeidet vi med i timene i uke 39 og 41.

Lærestoffbase

bolig

Middelalder

Kroppen, Kroppen, Vekst og utvikling

Bøying av substantivet

Ordforråd C: 25 ordplakater knyttet til kroppen

Oppgave A: Spørsmål knyttet til lest tekst

Oppgave B: Spørsmål knyttet til hørt tekst

Kroppen. Lyttetekst nivå 1, spørsmål

Kroppen. Lyttetekst nivå 2, Spørsmål

Kroppen. Lyttetekst nivå 3, Spørsmål

Avsluttende test

Tema fra domenene: Bosted, bolig, boformer, daglige rutiner

BOK

Stein på stein

Ny i Norge

På vei

Trinn 4: Dette arbeider vi med i timene i uke 42 og 43. Husk at du selv arbeider med dette hjemme også. Noe du ikke forstår? Spør lærere!

Lærestoffbase

Yrker

Fritid

Aktiviteter

Adjektivet og gradbøying

Her er flere ressurser om dette:

Ordrammeside 3: "Det er en pen dame / Er det en pen dame?"

Ordforråd D: 25 plakater med adjektiv gradbøyd og brukt i ordramme

Oppgave A: Spørsmål knyttet til lest tekst

Oppgave B: Spørsmål knyttet til hørt tekst

Avsluttende test

Tema fra domenene: Yrker, aktiviteter, fritid

BOK

Stein på stein

Ny i Norge

På vei

5:uke 44 og 45

Lærestoffbase

Verbet og verbets tider

Ordrammeside 4: "Damen løper / Løper damen?"

Ordforråd E: 25 plakater med verb gradbøyd og brukt i ordramme

Oppgave A: Spørsmål knyttet til lest tekst

Oppgave B: Spørsmål knyttet til hørt tekst

Avsluttende test

Tema fra domenene: Hilse, skikk og bruk, fraser

BOK

Nivå 3

Nivå 2

Nivå 1

7:uke 3 og 4

Lærestoffbase

Pronomen: Personlige i personrekke

Ordrammeside 6: Substantiv til pronomen: "Damen løper fort / Hun løper fort"

Ordforråd G: 25 ordplakater knyttet til årstider og vær

Oppgave A: Spørsmål knyttet til lest tekst

Oppgave B: Spørsmål knyttet til hørt tekst

Avsluttende test

Tema fra domenene: Norge: landskap, klima, geografi, landsdeler, kommuner, fylker, transport og kommunikasjon, vær og årstider

BOK

Nivå 3

Nivå 2

Nivå 1

8:uke 5 og 6

Lærestoffbase

Preposisjoner

Ordrammeside 7: " Damen løper fort på veien" "Løper damen fort på veien?"

Ordforråd H:25 plakater med preposisjoner brukt i ordramme og 25 ord knyttet til møbler

Oppgave A: Spørsmål knyttet til lest tekst

Oppgave B: Spørsmål knyttet til hørt tekst

Avsluttende test

Tema fra domenene: Institusjoner: Bank, post, servisesenter, skole-barnehage, bibliotek - samarbeid skole-hjem

BOK

Nivå 3

Nivå 2

Nivå 1

9:uke 7 og 8

Lærestoffbase

Spørreord.

Ordrammeside 8: "Hvor løper damen?"

Ordforråd I:25 plakater med spørreord brukt i ordramme og 25 ordplakater knyttet til mat / kjøkken

Oppgave A: Spørsmål knyttet til lest tekst

Oppgave B: Spørsmål knyttet til hørt tekst

Avsluttende test

Tema fra domenene: Utdanning i Norge: skolefag, arbeidsformer, utdanningsveier (s4)

BOK

Nivå 3

Nivå 2

Nivå 1

10:uke 9 og 10

Lærestoffbase

Ord knyttet sammenbinding og relatering/kausalitet

Ordramme J: "Damen og mannen løper fort og langt" / " Damen løper fort fordi mannen er veldig sint"

Ordforråd K: 25 ordplakater knyttet til sammenbinding og relatering, brukt i ordrammer. - og 25 ordplakater knyttet til arbeid og arbeidsplasser.

Oppgave A: Spørsmål knyttet til lest tekst

Oppgave B: Spørsmål knyttet til hørt tekst

Avsluttende test

Tema fra domenene: Personlig økonomi og samfunnsøkonomisk basiskunnskap

BOK

Nivå 3

Nivå 2

Nivå 1

11:uke 11 og 12

Lærestoffbase

Finne eksplisitt besvarende setninger i en tekst, lest og hørt

Ordforråd L: Egendannet gruppe (25 ord) med muntlig og skriftelig redegjørelse i plakatform

Avsluttende test

Tema fra domenene: Religion, tradisjon, skikk og bruk,likestilling, ytringsfrihet

BOK

Nivå 3

Nivå 2

Nivå 1

12:uke 13 og 14

Lærestoffbase

Finne implisitt besvarende setninger i en tekst, lest og hørt

Ordforråd M: Egendannet gruppe (25 ord) med muntlig og skriftelig redegjørelse i plakatform.

Avsluttende test

Tema fra domenene: Arbeidsmarked, CV, Jobbsøk, arbeidsmiljø, organisasjoner. (s5)

BOK

Nivå 3

Nivå 2

Nivå 1

13:uke 15 og 16

Lærestoffbase

Finne kontraimpliserte besvarende setninger i en tekst, lest og hørt

Ordforråd N: Egendannet gruppe (25 ord) med muntlig og skriftelig redegjørelse i plakatform.

Avsluttende test

Tema fra domenene: Velferdssamfunnet - rettigheter og plikter (s2)

BOK

Nivå 3

Nivå 2

Nivå 1

14:uke 17 og 18

Lærestoffbase

Finne og gjengi etterpurt informasjon i skjematiske og systematiske framstillinger.

Ordforråd O: Egendannet gruppe (25 ord) med muntlig og skriftelig redegjørelse i plakatform.

Avsluttende test

Tema fra domenene: Medier og massekommunikasjon

BOK

Nivå 3

Nivå 2

Nivå 1

15:uke 19 og 20

Lærestoffbase

Skrive "høflig tekst" i henvendelse, spørsmål og invitasjon

Ordforråd P: Egendannet gruppe (25 ord) med muntlig og skriftelig redegjørelse i plakatform.

Avsluttende test

Tema fra domenene: Norges historie i grove trekk - innvandring/utvandring (s)

BOK

Nivå 3

Nivå 2

Nivå 1

16:uke 21 og 22

Lærestoffbase

Skrive oppslag og invitasjon

Ordforråd Q: Egendannet gruppe (25 ord) med muntlig og skriftelig redegjørelse i plakatform.

Avsluttende test

Tema fra domenene: Politiske system og rettsvesen (s2)

BOK

Nivå 3

Nivå 2

Nivå 1

17:uke 23 og 24

Lærestoffbase

Skrive søknad

Ordforråd Q: Egendannet gruppe (25 ord) med muntlig og skriftelig redegjørelse i plakatform.

Avsluttende test

Tema fra domenene: "Norge i verden"

BOK

Nivå 3

Nivå 2

Nivå 1

18: sommertid

Beherske"Den gode dualog"

Ordforråd R: Egendannet gruppe (25 ord) med muntlig og skriftelig redegjørelse i plakatform.

Avsluttende test

Tema med domenerelevans: Kulturliv i Norge

BOK

Nivå 3

Nivå 2

Nivå 1

19: sommertid

Norskprøvetest

Evaluering og drøfting

Ordforråd S: Egendannet gruppe (25 ord) med muntlig og skriftelig redegjørelse i plakatform.

Avsluttende test

Tema med domenerelevans: Aktuell tematikk rundt inkludering

BOK

Nivå 3

Nivå 2

Nivå 1

20: Sommertid

Fremstilling til Norskprøve

BOK

Nivå 3

Nivå 2

Nivå 1

Hensikt:

Kandidatene arbeider seg gjennom hvert trinn i det omfang som passer deres spor. I denne differensieringen brukes læreplanenens oppsett. ( se denne) Hvert trinn ferdiggjøres før en begynner på neste trinn. "Trappen" gjennomføres begge årene, slik at repetisjonseffekt oppnås. Lærere fordeler forberedelsesarbeidet på trinnene, og bygger "Lærestoffbase" - "Oppgaver" og "avsluttende test", til  "sine" trinn. Alle trinn har en basisgjennomgang for alle i de oppførte ukene.

Begrunnelse:

Trinn i "trappen" dekker både grunnleggende norskopplæring og emner/tema på de ulike domener i læreplanen, både for norsk og samfunnsfag. Tilfanget av skriftlig produksjon (plakater og ordrammer) gir erfaringsmessig høyt læringsutbytte. Et slikt "trappe-oppsett" gir en forutsigbar og "målstyrt" læringsprosess for kandidatene, og samtidig en tydelig produktforventning. Oppsettet gjør det samtidig mulig å fange opp "nykommere" - slik at de kan få samme læringsvei som de andre i gruppen har hatt.

Til elevene:

Når du må ha fri

Noen ganger trenger du kanskje fri fra skolen. Det kan være dersom din religion har festdager som ikke dekkes avden norske skoleruten.Du kan få fri 2 dager i året til slike dager. Om du ønsker slik fridager, så skal du be om det minst to uker før, ved å sende mail til din kontaktlærer Slike regler gjelder i hele det norske arbeidslivet og er ordninger arbeidslivet er enige om skal gjelde for alle.

Din arbeidsoppgave

Hvordan kan du lære?