Психолого-педагогічні основи навчання математики

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Психолого-педагогічні основи навчання математики by Mind Map: Психолого-педагогічні основи навчання математики

1. Модуль 1

1.1. Методологічні засади творчого навчально-виховного процесу на уроках математики

1.2. Теорія і технологія побудови навчання математики як цілісного творчого процесу у змісті професійної підготовки.

2. Модуль 2

2.1. Логічні компоненти змісту математичної освіти

2.2. Робота над завданнями комбінованого характеру на уроках математики

2.3. Робота над завданнями з логічним навантаженням на уроках математики