Sosiaalinen media

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Sosiaalinen media by Mind Map: Sosiaalinen media

1. Verkkoyhteisöpalvelu: pavelu, joka mahdollistaa erityisesti ihmisten välisten suhteiden luomisen ja ylläpitämisen. ESIMERKKEJÄ

1.1. Facebook

1.2. LinkedIn

2. Keskustelupalsta: palvelu, joka tarjoaa mahdollisuuden keskustella yhdestä tai useammasta aiheesta. Useimmiten tarjotaan verkkosivun kautta. Keskustelu ei ole reaaliaikaista, viestit tallentuvat pysyvästi nähtäville. Vanhoja keskusteluja voi selata & löytyvät mahd. esim. Google-haulla.

2.1. Esim. Suomi 24 -keskustelut

2.2. Tohtori.fi-verkkosivuston keskusteluosio

2.3. Vauva-lehden keskusteluosio

3. Jaetut, kuvitteelliset todellisuudet = Virtuaalimaailmat: Kuvitteellisen todellisuuden luomisen ja niissä toimimisen mahdollistama palvelu

3.1. Esim. Habbo

3.2. Esim. Second Life

4. Sisällönjakopalvelu: Palvelu, joka tarjoaa mahdollisuuden sisällön jakamiseen tietoverkossa. Käyttäjä voit itse tuottaa sisältöä ja jakaa sitä. ESIMERKKEJÄ

4.1. Blogit

4.1.1. ESIM. Blogger

4.2. Wikit

4.2.1. Esim. Wikispaces

4.3. Kuvanjakopalvelut

4.3.1. Esim. Flickr

4.4. Videonjakopalvelut

4.4.1. Esim. YouTube

4.5. Kirjanmerkkien jakopalvelut

4.5.1. Esim. Diigo

4.6. Ns. pilvipalvelut, joissa voi säilyttää dokumentteja ja ja joissakin myös tuottaa niitä.

4.6.1. Esim. Google-tili

4.6.2. Esim. Microsoftin SkyDrive

4.6.3. Esim. DropBox

4.7. Miellekarttojen luomispalvelut

4.7.1. Esim. MindMeister

5. Muut palvelut

5.1. Doodle

5.2. EverNote