En blog kan indeholde ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
En blog kan indeholde ... by Mind Map: En blog kan indeholde ...

1. Tekst

1.1. Kapitelreferater

1.2. Personbeskrivelser

1.3. Rejsebeskrivelser

2. Billeder

2.1. Til understøttelse af tekst

2.2. Digital portefølge

3. Video

3.1. Beskrivelse af opstillinger i natur/teknik

3.2. Visning af aktiviteter i idræt

4. Begrebskort

4.1. Analyse af tekster

4.2. Faglig læsning

4.3. Organiseringsoversigter fx dyrearter

4.4. Tælletræer i matematik

5. GeoGebra

5.1. Interaktiv formelsamling

5.2. Præsentation af begrebsforståelse

6. Lyd

6.1. Indtaling med fremmedsprog

6.2. Optagelse af sang og musik

7. Diasshow

7.1. Web2-PowerPoint