Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
WEB 2.0 by Mind Map: WEB 2.0

1. WIKIS

1.1. Sitio web onde os usuarios poden xerar,editar ou borrar o contido dunha páxina web dun xeito interactivo,doado e rápido.

2. BLOGLINES

2.1. Bloglines é unha aplicacion que nos permite agregar contidos de diferentes páxinas web que visitamos habitualmente mediante unha tecnoloxia chamada RSS