SSR Zelfstudie e-learning cursus: Inwerktraject cursusmanager Doorlooptijd: circa 1 maand. Leerd...

Plan your lessons and the goals of your lessons as well as including important content

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SSR Zelfstudie e-learning cursus: Inwerktraject cursusmanager Doorlooptijd: circa 1 maand. Leerdoel: Kennis en vertrouwdheid krijgen met organisatie, missie, functie en collega's, in staat zijn SSR op professionele wijze uit te dragen. by Mind Map: SSR Zelfstudie e-learning cursus: Inwerktraject cursusmanager Doorlooptijd: circa 1 maand.  Leerdoel: Kennis en vertrouwdheid krijgen met organisatie, missie, functie en collega's, in staat zijn SSR op professionele wijze uit te dragen.

1. Opdracht 2: Interne orientatie, leer SSR kennen

1.1. Historie SSR

1.2. Facts & Figures

1.3. Projecten

1.3.1. Project ISSR

1.3.2. Project NEXT

1.3.3. Project Diensten

1.3.4. Project Initiele opeidingen

1.4. Jaarverslag

1.5. Lees de algemene voorwaarden

1.6. Leerfilosofie

1.7. Beediging gerechtelijk ambtenaar

1.7.1. Kennismaking Voorzitter College van Bestuur

1.8. Kijk op de server en oriënteer je op de structuur en indeling

1.9. Maak de kennisquiz met open en gesloten vragen

2. Opdracht 1: HRM zaken

2.1. Pensioeninformatie

2.2. Orienteer je op aanvullende verzekeringen

2.3. Weet hoe P-portal werkt (systeemadministratie)

2.4. Lees de ARAR (algemeen rijksambtenaren reglement)

2.5. Maak een afspraak een P&O medewerker

2.5.1. Toelichting beoordelingssystematiek

3. Opdracht 8: Competenties en zelfkennis, maak een verslag

3.1. Hoe zie jij jezelf als cursusmanager?

3.2. Wat is je kracht en aanpak?

3.3. Hoe vul je je adviseursrol in?

3.4. Waarin onderscheid je jezelf?

3.5. Wat is je visie op leren?

3.6. Wat neem je mee?

4. Evaluatie, na 5 maanden indiensttreding

4.1. Gesprek met teamleider, beeldvorming profiel en organisatie.

4.1.1. Reflectie op verslag opdracht 8 competenties

4.2. Feedback inwerktraject, verbeterpunten?

4.3. Poll

5. Opdracht 7: Juridische orientatie

5.1. Maak een afspraak met een rechtbank en woon een zitting bij

5.2. Interview een rechter ontdek zijn drijfveer

5.2.1. Task

5.2.2. Prerequisites

5.3. Leer de gerechterlijke kaart uit je hoofd

5.3.1. Lees projectplan rechterlijke kaart en historie

5.3.2. Zorg dat je gesprekspartner wordt van docenten

5.4. Volg de e-learning cursus inleiding recht van SSR (module 1)

5.5. Bekijk de serie de Rechtbank

5.6. Maak een afspraak met de lector

5.6.1. Samenhang curusaanbod

5.6.2. Ontwikkelingen rechtsgebied

5.6.3. Rollen en samenwerking

6. Opdracht 3: Leer collega's en processen kennen

6.1. Wat doet een cursusmanager?

6.1.1. Maak met minstens 4 cursusmanagers een afspraak ter kennismaking, hoe staan zij in hun werk? Maak een verslag.

6.2. Financiele afdeling

6.2.1. Maak een afspraak met collega's financieel en bekijk het bedrijfsmodel, financiering en begroting.

6.2.2. Leer de procedures rondom declaraties en docentenhonorarium.

6.3. Service desk

6.3.1. Hoe verloopt het aanmeldingsproces?

6.3.2. Welk CRM is er en hoe werkt dit?

6.4. Team assistent

6.4.1. Wat doet een teamassistent en hoe verloopt samenwerking met de cursusmanager?

6.5. Voeg jezelf toe aan het smoelenboek

7. Opdracht 4: Interne communciatie

7.1. Stel jezelf aan collega's voor op Yammer

7.2. Voeg contactpersonen toe op LINC

7.3. Lees nieuwsberichten op het intranet

7.4. Bezoek de zeepkist en stel je voor

8. Opdracht 6: Cursusorientatie

8.1. Bekijk het cursusaanbod per rechtsgebied

8.2. Ken het profiel van je docenten

8.3. Bekijk per cursus de leerdoelen

8.4. Bekijk kostenstructuur van een cursus

8.5. Bekijk de evaluaties van de cursussen

8.5.1. Maak per cursus de SWOT

8.6. Woon een cursus bij

8.6.1. Hoe verloopt cursusorganisatie?

8.6.2. Hoe ziet de cursuszaal er uit?

8.6.3. Hoe worden audio visuele middelen gebruikt?

8.6.4. Hoe worden docenten begeleid?

9. Opdracht 5: Communicatie

9.1. Communicatiebeleid en PR

9.2. Welke communicatiemiddelen worden gebruikt?

9.3. Huisstijl en tone of voice

9.4. Bekijk website

9.4.1. Orienteer je op de positionering