Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

GALINUX by Mind Map: GALINUX
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

GALINUX

SISTEMA OPERATIVO DE FONTES ABERTAS

IDIOMA

GALEGO

USOS

NAVEGAR POR INTERNET

ACCEDER O CORREO ELECTRÓNICO

ESCOITAR MÚSICA

ESCRIBIR DOCUMENTOS DE TEXTO

FACER GRÁFICAS

FACER CÁLCULOS

VER VÍDEOS OU PELÍCULAS

COMPARTIR FICHEIROS

CONVERSAR POR MENSAXERÍA INSTANTANEA

ETC.

CREADOR

MANCOMÚN