Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
GALINUX by Mind Map: GALINUX

1. SISTEMA OPERATIVO DE FONTES ABERTAS

2. IDIOMA

2.1. GALEGO

3. USOS

3.1. NAVEGAR POR INTERNET

3.2. ACCEDER O CORREO ELECTRÓNICO

3.3. ESCOITAR MÚSICA

3.4. ESCRIBIR DOCUMENTOS DE TEXTO

3.5. FACER GRÁFICAS

3.6. FACER CÁLCULOS

3.7. VER VÍDEOS OU PELÍCULAS

3.8. COMPARTIR FICHEIROS

3.9. CONVERSAR POR MENSAXERÍA INSTANTANEA

3.10. ETC.

4. CREADOR

4.1. MANCOMÚN