Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Вики 5б by Mind Map: Вики 5б

1. Лоюбими предмети

1.1. Литература

1.1.1. Г - жа Мечкарова

1.2. Български език

1.2.1. С Г-жа Богданова

2. Хобита

2.1. Свирене на пиано

2.2. Гледане на YOUTUBE

2.3. Пеене

3. Най - близки хора

3.1. Баща ми

3.2. Сестра ми

4. Спортове

4.1. Плуване

4.2. Тичане

5. Занимания извън Еспа

5.1. Четене на книги

5.1.1. Феята от захарницата 4

5.1.2. Невероятното лекарство на Джордж

5.2. Спане ( събота и неделя спя до 10 или 11 часа ).

6. Любими неща от Еспа

6.1. Спорт

6.2. Ателиетата