Portal e-learningowy dzialu handlowego "Handluś"

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Portal e-learningowy dzialu handlowego "Handluś" by Mind Map: Portal e-learningowy dzialu handlowego "Handluś"

1. Cele

1.1. Cel strategiczny

1.1.1. Utrwalanie wizerunku firmy jako nowoczesnej, funkcjonalnej

1.2. Cele wymierne

1.2.1. Zwiększenie zysku

1.2.2. Zwiekszenie wielkosci sprzedawanych produktów

1.2.3. Zmniejszenie kosztów obiegu informacji

1.3. Cele niewymierne

1.3.1. Poszerzenie kanałów dystrybucji

1.3.2. Poprawa wiedzy pracowników o nowych produktach

1.3.3. Szybszy obieg informacji

1.3.4. Polepszenie kontaków z kontrahentami

1.3.5. Poprawa jakości pracy

1.3.6. Poprawa wizerunku firmy

2. Funkcje merytoryczne

2.1. Dodawanie informacji o rabatach i okazjach specjalnych

2.2. Dodawanie informacji o nowych produktach

2.3. Publikowanie przewodników dla nowych pracownikow

2.3.1. Udostępnienie przewodnika po wszystkich produktach, usługach i rabatach

2.3.2. Udostępnianie przewodnika polityki firmy i struktury organizacyjnej

2.3.3. Udostępnianie przewodnika po najważniejszych kontrahentach

2.3.4. Udostępnianie przewodnika postępowania z klientem

2.4. Wprowadzanie danych o szkoleniach

2.4.1. Dodawanie materiałów szkoleniowych

2.4.2. Dodawanie informacji o aktualnych szkoleniach

3. Rozwiązania techniczno-technologiczne

3.1. CMS

3.1.1. PHP-Fusion

4. Grupa docelowa

4.1. Pracownicy działu handlowego

5. Harmonogram

5.1. Koncepcja portalu w postaci mapy myśli (Bożena Mentelska i Monika Noszczyk)

5.1.1. od 24 października do 4 grudnia

5.2. Projektowanie warstwy funkcjonalnej

5.2.1. od 5 do 18 grudnia

5.2.1.1. Diagram kontekstowy (Monika Noszczyk i Bożena Mentelska)

5.2.1.1.1. Scenariusz dla przypadku "uczestniczenie w szkoleniu e-learningowym" (Monika Noszczyk i Bożena Mentelska)

5.2.1.1.2. Scenariusz dla przypadku "przeglądanie przewodników" (Monika Noszczyk i Bożena Mentelska)

5.2.1.1.3. Scenariusz dla przypadku "dodawanie szkolenia" (Monika Noszczyk i Bożena Mentelska)

5.3. Projektowanie warstwy informacyjnej i interfejsu urzytkownika

5.3.1. od 19 do 23 grudnia

5.3.1.1. Mapa serwisu w postaci mapy myśli (Bożena Mentelska)

5.3.1.2. Makieta systemu (Monika Noszczyk)

5.3.1.3. Makieta systemu (Bożena Mentelska)

5.3.1.4. Makieta systemu (Monika Noszczyk)

5.4. Realizacja prototypu (Bożena Mentelska i Monika Noszczyk)

5.4.1. od 27 grudnia do 15 stycznia 2013

5.5. Prezentacja prototypów (Bożena Mentelska i Monika Noszczyk)

5.5.1. 16 stycznia 2013