Enesejuhitud õppimine

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Enesejuhitud õppimine by Mind Map: Enesejuhitud õppimine

1. individuaalne õppimine

1.1. oma huvid

1.1.1. karjäär

1.2. oma vajadused

1.2.1. arenemine

1.3. õppimisviisid

1.3.1. õpikeskkond

1.3.2. õpivõrgustik

2. iseseisev õppimine

2.1. õppimise eesmärk

2.1.1. õpikeskkond

2.1.2. õpivõrgustik

2.1.3. aeg

2.1.4. õpimudel

3. elukestev õppimine

3.1. eesmärgistatud

3.1.1. teadmiste/oskuste uuendamine ja parandamine

3.2. sõltumatu

3.3. pidev

3.3.1. õppijakeskne

3.3.1.1. õppeprotsesside järjestus

4. mitteformaalne õppimine

4.1. vabatahtlikkus

4.1.1. õppija motivatsioon

4.1.2. teadlik enesearendamine

4.2. õppijakesksus

4.2.1. enesetäiendamise vajadus

4.2.2. eelnevad kogemused

4.3. eesmärgipärasus ja kavatsuslikkus

4.3.1. eesmärgid

4.3.2. organiseeritus

4.3.3. struktureeritud

4.4. kättesaadavus

4.4.1. loomult ja vormilt mitmekesine

4.4.2. õppejõud

4.4.3. oma eriala inimesed

4.5. individuaalse ja sotsiaalse õppimise tasakaal

4.5.1. vajadus

4.5.2. möödapääsmatu

4.5.3. üheskoos

5. motivatsioon

5.1. eesmärgistatud

5.1.1. ideaali poole pürgimine

5.2. eesmärgistamata

5.3. välimine motivatsioon

5.3.1. väline maailm

5.3.2. väiksem huvi

5.3.3. see, mida peab

5.4. sisemine motivatsioon

5.4.1. huvitav ja nauditav

5.4.2. kõrge kvaliteet ja loovus

5.4.3. uudishimu

5.4.4. tegutsemine

5.4.5. vaba valik

6. informaalne õpe

6.1. eesmärgistamata

6.1.1. tööl

6.1.2. perekonnas

6.1.3. vabal ajal

6.1.4. igapäevaelus

7. formaalõpe

7.1. eesmärgistatud

7.2. kohustuslik

7.3. väljastpoolt

8. enesetõhusus

8.1. meisterlikkuse kogemus

8.2. kujutletav kogemus

8.3. psühholoogiline seisund