Simulacija ukrcaja, prijevoza i iskrcaja putnika

Mentalna mapa programskog rješenja 2. yadatka iz labosa Struktura podataka.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Simulacija ukrcaja, prijevoza i iskrcaja putnika by Mind Map: Simulacija ukrcaja, prijevoza i iskrcaja putnika

1. IMPLEMENTACIJA STOGA

1.1. Pomoću polja

1.2. Pomoću pokazivača

2. OPERACIJE NAD STOGOM

2.1. FUNKCIJE

2.1.1. TopS(S)

2.1.2. PushS(x,S)

2.1.3. PopS(S)

2.1.4. InitS(S)

2.1.5. IsEmptyS(S)

3. UKLJUČENE BIBLIOTEKE

3.1. VLASTITA IMPLEMENTACIJA

3.1.1. pokazivaci-stog.h

3.1.2. polje-stog.h

3.2. STANDARDNE BIVLIOTEKE

3.2.1. iostream

3.2.2. cstdlib

3.2.3. ctime

4. IZBORNIK

4.1. 1. UKRCAJ PUTNIKA NA BROD (5 muških i 5 ženskih osoba)

4.1.1. PUTNICI

4.1.1.1. OIB

4.1.1.2. Ime i prezime

4.1.1.3. Darum rođenja

4.1.1.4. Spol

4.1.1.5. Bračno stanje

4.1.2. ISPIS OBILJEŽJA PUTNIKA KOJI JE POSLJEDNJI UKRCAN

4.2. 2. ISKRCAVANJE U 1. LUCI

4.2.1. ISKRCAJ SVIH NEOŽENJENIH / NEUDANIH PUTNIKA IZMEĐU 18 I 25 GODINA

4.2.2. PRIKAZ STANJA NA STOGU

4.2.2.1. Koristeći pomoćni stog

4.3. 3. ISKRCAVANJE U 2.LUCI

4.3.1. ISKRCAVANJE SVIH UDOVICA STARIJIH OD 50 GODINA

4.3.2. PRIKAZ STANJA NA STOGU

4.3.2.1. Pomoću rekurzivne funkcije

4.4. 9. IZLAZ IZ PROGRAMA