Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Krstarenje by Mind Map: Krstarenje

1. Zapis mora sadržavati

1.1. OIB

1.2. Ime i prezime

1.3. Datum rođenja

1.4. Spol

1.5. Bračni status

2. Funkcija ukrcavanja putnika

2.1. 5 ženskih, 5 muških osoba

2.2. Random bračni statusi

2.3. Ispis zadnjeg unešenog

3. Funkcija iskrcavanja putnika, prva luka

3.1. Neoženjeni/neudati putnici

3.2. Između 18 i 25 godina

3.3. Nepromijenje redoslijed preostalih

3.4. Korištenje pomoćnog stoga

4. Funkcija iskrcavanja putnika, druga luka

4.1. Samo udovice

4.2. Starije od 50 godina

4.3. Nepromijenjen redoslijed preostalih

4.4. Korištenje rekurzije