Efektivita výuky

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Efektivita výuky by Mind Map: Efektivita výuky

1. Sešity

1.1. Přínosy

1.1.1. Ověřená tradice

1.1.2. Vytváření jedinečného rukopisu

1.1.3. "Volnost" v možnosti zápisu

1.1.4. Cena

1.1.5. Dostupnost

1.1.6. Jistá nenahraditelnost v některých předmětech

1.2. Zápory

1.2.1. Rychlost

1.2.2. Čitelnost zápisů

1.2.3. Kapacita

1.2.4. Stereotyp

1.2.5. Někdy velmi neefektivní

2. Notebooky

2.1. Přínosy

2.1.1. Zrychlení zápisů

2.1.2. Čitelnost zápisů

2.1.3. Předávání chybějící spolužákům

2.1.4. Není potřeba spousty sešitů

2.1.5. Atraktivnost (novinka)

2.1.6. Lepší profilace školy

2.1.7. Víc času věnování se problematice

2.2. Zápory

2.2.1. Ne každý ho má

2.2.2. Výdrž baterie

2.2.3. Odvádění pozornosti