Rola zabawek w rozwoju małego dziecka

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rola zabawek w rozwoju małego dziecka by Mind Map: Rola zabawek w rozwoju małego dziecka

1. Rozdział 1

1.1. 1.1 Historia zabawki

1.2. 1.2 Definicja zabawki

2. Rozdział 3

2.1. 3.1 Rola zabawki w rozwoju dziecka

2.2. 3.2 Małe dziecko i zabawki

2.3. 3.3 Rola zabawek wpływająca pozytywnie na rozwój dziecka

2.4. 3.4 Dobór odpowiednich zabawek do wieku dziecka

3. Wstęp

4. Rozdział 2

4.1. 2.1 Definicja małego dziecka

4.2. 2.2 Charakterystyka rozwoju małego dziecka

4.3. 2.3 Etapy rozwoju małego dziecka

5. Zakończenie

6. Literatura