ISOverkosto

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ISOverkosto by Mind Map: ISOverkosto

1. Moodle

2. Testaa itse!

3. Tärkeät linkit

3.1. http://www.isoverkosto.fi

3.2. http://www.edu.fi

3.3. Jaiku

4. Opiskelijat

4.1. Lukiolaiset

4.2. Ammatilliset opiskelijat

4.3. Kahden tutkinnon suorittajat

5. Opettajat

5.1. Lukiot

5.2. Ammatilliset oppilaitokset

6. Toiminta

6.1. Verkostoituminen

6.2. Koulutus

6.3. Verkko-opetustarjonta

6.4. Verkkosisällöt

6.4.1. ISOpooli

7. We hope you'll have fun with MindMeister ...

8. Drag & Drop and double-click kenttiä

9. Avainpainikkeet

9.1. INS-painikkeella uusia alahaaroja

9.1.1. ins

9.1.1.1. ins

9.1.1.2. enter

9.1.2. enter

9.2. ENTER-painikkeella uusia saman tason kenttiä

9.3. DEL-painikkeella poistat kenttiä

10. Find out more? Try http://www.mindmeister.com/help