Plan học hè English NOL T7-T9

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Plan học hè English NOL T7-T9 by Mind Map: Plan học hè English NOL T7-T9

1. thời gian , địa điểm

1.1. địa điểm

1.1.1. cà phê Tôn Đức Thắng akak

1.1.1.1. yên tĩnh

1.1.1.2. có ...ổ cắm :))

1.2. time

1.2.1. sáng chủ nhật

1.2.1.1. 8g

1.2.2. 12/7/2009

2. who?

2.1. new friends

2.1.1. Huyền Trang

2.1.2. Nguyệt

2.2. NOL

2.2.1. Rượu

2.2.2. Rock

2.2.3. Yến

2.2.4. HUyền

2.2.5. Hương

2.2.6. Tâm

2.2.7. Sơn

3. pp INFORMAL LEARNING

3.1. Đặc điểm

3.1.1. Tính lựa chọn

3.1.1.1. Topic theo sở thích

3.1.2. Tính chủ động

3.1.2.1. Mỗi người quản lý 1 topic

3.1.3. Tính chia sẻ

3.1.3.1. Cùng đọc và chia sẻ về 1 topic

3.1.4. Tính chuyên sâu

3.1.4.1. Chuyên sâu, ko quá rộng

3.2. skill

3.2.1. nghe hiểu

3.2.2. đọc hiểu

3.3. cụ thể 1 buổi

3.3.1. discuss

3.3.1.1. 5-10m

3.3.2. nghe

3.3.2.1. 60

3.3.2.2. take note

3.3.2.2.1. hiểu

3.3.3. reading

3.3.3.1. 50

3.3.4. tổng hợp

3.3.4.1. 15

3.4. phương pháp

3.4.1. TRước

3.4.1.1. chuẩn bị kiến thức nền

3.4.1.1.1. theo topic tuần

3.4.1.2. chia sẻ tài liệu

3.4.1.2.1. where?( chiasetrithuc.com)

3.4.1.3. lựa chọn bài nghe và đọc

3.4.1.3.1. check skill E

3.4.1.3.2. check kiến thức đã chuẩn bị

3.4.2. Trong

3.4.2.1. nói

3.4.2.2. nghe

3.4.2.3. đọc

3.4.2.4. tôgnr kết

3.4.3. SAu

3.4.3.1. thảo luận thệm ;))

3.4.3.2. writing ;))

3.5. Chủ đề

3.5.1. Sơn

3.5.1.1. Informal/Social learning

3.5.1.2. Social media tool

3.5.2. Huyền

3.5.2.1. meditation

3.5.3. Hương

3.5.3.1. leadership