Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Plan học hè English NOL T7-T9 by Mind Map: Plan học hè English NOL T7-T9
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Plan học hè English NOL T7-T9

pp INFORMAL LEARNING

Đặc điểm

Tính lựa chọn, Topic theo sở thích

Tính chủ động, Mỗi người quản lý 1 topic

Tính chia sẻ, Cùng đọc và chia sẻ về 1 topic

Tính chuyên sâu, Chuyên sâu, ko quá rộng

skill

nghe hiểu

đọc hiểu

cụ thể 1 buổi

discuss, 5-10m

nghe, 60, take note, hiểu

reading, 50

tổng hợp, 15

phương pháp

TRước, chuẩn bị kiến thức nền, theo topic tuần, chia sẻ tài liệu, where?( chiasetrithuc.com), lựa chọn bài nghe và đọc, check skill E, check kiến thức đã chuẩn bị

Trong, nói, nghe, đọc, tôgnr kết

SAu, thảo luận thệm ;)), writing ;))

Chủ đề

Sơn, Informal/Social learning, Social media tool

Huyền, meditation

Hương, leadership

thời gian , địa điểm

địa điểm

cà phê Tôn Đức Thắng akak, yên tĩnh, có ...ổ cắm :))

time

sáng chủ nhật, 8g

12/7/2009

who?

new friends

Huyền Trang

Nguyệt

NOL

Rượu

Rock

Yến

HUyền

Hương

Tâm

Sơn