Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

IKT-LYFT - bibliotek och folkbildning i samverkan by Mind Map: IKT-LYFT - bibliotek och folkbildning i samverkan
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

IKT-LYFT - bibliotek och folkbildning i samverkan

Lokala projekt

Regionbibliotek Skåne

Regionbibliotek Stockholm

Jönköpings län

Kalmar län

Värmlands län

Östergötlands län

Nationellt projekt

Förväntade effekter

Idé

Målgrupper

Uppföljning och utvärdering

Hur?

Möjligheter till delaktighet och eget skapande för målgruppen

Potentiella hinder

Samarbetspartners

Hur integrera projektet i den löpande verksamheten?

Hur ska andra kunna ta del av projektets resultat?

Allmän info (Bildanätverk)