Когнітитивний підхід в психології

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Когнітитивний підхід в психології by Mind Map: Когнітитивний підхід в психології

1. Теорія особистісних конструктів Джорджа Келлі

1.1. Особистісний конструкт

1.1.1. "Дихотомія" конструктів

1.2. Два типи особистості:

1.2.1. когнітивно складна

1.2.2. когнітивно проста

2. Теорія поля Курта Левіна

2.1. Основні поняття введені вченим у психологічну науку:

2.1.1. Життєвий простір

2.1.2. Психологічне оточення

2.1.3. Регіони і кордони

2.1.3.1. Локомодації

2.1.4. Тимчасова перспектива

2.2. когнітивна карта

2.3. прагнення

2.4. потреба

2.5. намір

2.6. мета

2.7. мотив

2.8. когнітивний дисонанс

2.9. атрибуція

2.10. очікування

3. Теорія Жана Піаже

3.1. 4 головні періоди розвитку інтелекту людини

3.1.1. сенсомоторна стадія (від народження до 2 років)

3.1.1.1. Сенсомоторний інтелект

3.1.2. доопераційна стадія (від 2 до 7 років)

3.1.2.1. Доопераційне мислення

3.1.3. стадія конкретних операцій (від 7 до 11 років)

3.1.3.1. Стадія конкретних операцій

3.1.4. стадія формальних операцій (від 11 до 15 років)

3.1.4.1. Стадія формальних операцій

3.2. Егоцентризм

4. Когнітивна модель А. Бека

4.1. Автоматичні думки

4.1.1. Бек надає перевагу терміну «автоматичні думки» тому, що він «більш точно характеризує спосіб переживання цих думок. Людина сприймає дані думки як машинальні - які виникли без попередніх роздумів і аргументацій, і тому вони здаються йому переконливими і обґрунтованими »

4.2. Когнітивні елементи

4.3. Когнітивні процеси

4.4. Когнітивний зміст